Gratis schoolboeken voor brave vmbo'er

Icoon OnderwijsDrie scholen van de scholengroep Den Haag Zuid-West hebben een actie bedacht om vmbo-scholieren in het gareel te houden. De vmbo'ers van deze scholen hoeven namelijk geen cent voor hun nieuwe schoolboeken te betalen als ze zich het vorige jaar goed hebben gedragen. Het voornemen is om komend schooljaar van start te gaan bij tweehonderd brugklasleerlingen. Als het een succesvolle aanpak blijkt, wordt het ook bij andere leerjaren ingevoerd.

Samen zitten er twaalfhonderd leerlingen op de scholen, waarbij een gehuurd boekenpakket zo'n 350 euro kost per leerling. Directeur Karel Bun verwacht dat driekwart van de leerlingen de gratis lesboeken zal verdienen. Daarvoor zullen leerlingen én hun ouders zich een heel jaar lang goed moeten gedragen. Daarnaast wordt er gekeken of een leerling overgaat. Ook moeten ouders op komen dagen bij rapportvergaderingen en andere afspraken nakomen. Als ze daarin slagen, krijgen ze het geld voor de schoolboeken van het nieuwe jaar door de school aangereikt.

De scholengroep betaalt alles uit eigen zak. "We vinden dit belangrijk en doet dit om leerlingen en ouders positief te prikkelen," zegt Bun. "Het is niet zo dat wij grote problemen hebben op school. Maar in het onderwijs wordt negatief gedrag vaak bestraft. Het kan ook anders. Deze financiële tegemoetkoming leek ons ook met het oog op de achterstandswijken waarin wij zitten een goed idee."

Wethouder Sander Dekker (VVD, onderwijs) staat helemaal achter het initiatief. "Het is heel origineel en ik ben benieuwd of het werkt." Dekker is er vooral blij mee dat de actie juist in de achterstandswijken wordt uitgevoerd, waar men de steeds duurder wordende schoolboeken het hardst in de portemonnee voelt. "Ook vind ik het goed dat de scholen zowel de link met ouders als met leerlingen leggen."