Balkenende kritisch over PvdA en SP

Icoon PolitiekCDA-fractievoorzitter Balkenende heeft zich zaterdag na zijn gesprek met informateur Rein Jan Hoekstra weer niet uitgesproken voor samenwerking met SP en PvdA. Wel maakte hij deze partijen een verwijt.

Volgens Balkenende proberen de twee partijen via de Tweede Kamer een generaal pardon en een stop op het uitzetten van asielzoekers afdwingen.

Balkenende zei dat het niet tot gesprekken over samenwerking kan komen voordat er ''helderheid'' is hoe de partijen proberen hun doelen te bereiken: via ''toevallige meerderheden'' in de Kamer of door gesprekken in de formatie.

Getemperd
''Mijn enthousiasme is getemperd door het Kamerdebat over een generaal pardon,'' zei Balkenende. Donderdag nam de Tweede Kamer met 75 tegen 74 stemmen een motie aan, waarin werd aangedrongen op een generaal pardon en waarin staat dat voorlopig geen asielzoekers, die vallen onder oude wetgeving, uitgezet mogen worden. Het kabinet laat de Kamer dinsdag weten hoe het met de motie omgaat.

''Als dit het beeld bepaalt van de formatie, maak ik mij grote zorgen,'' aldus Balkenende. Volgens hem gaat het erom dat partijen in de formatie investeren in ''goede betrekkingen en vertrouwen over en weer.'' Balkenende vindt dat de partijen tijdens de formatie niet op twee borden moeten schaken.

Vrijdag zette zowel SP-fractieleider Jan Marijnissen als PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos het CDA onder druk om duidelijk uit te spreken dat deze partij met hen wil samenwerken.

Dat deed Balkenende dus niet. Hij zei wel dat hij de resultaten van de afgelopen regeerperiode niet in de waagschaal wil stellen. De CDA-leider wilde zich ook niet uitlaten over eventuele andere coalities. Het gaat hem nu allereerst om de ''zuiverheid van de discussies'' over nieuwe samenwerking.