Toetreding Turkije wordt mogelijk stilgezet

Icoon Europa Jose Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, ziet de toetreding van Turkije tot de Europese Unie somber in. "Het spijt me te moeten zeggen, maar de zaken gaan slecht", aldus Barroso in de Italiaanse krant Corriere della Sera. "De onderhandelingen zijn in een kritieke fase terechtgekomen". Als Turkije niet snel actie onderneemt zullen de onderhandelingen in december mogelijk stilgezet worden.

De EU eist van Turkije dat deze voor het einde van het jaar vliegtuigen en schepen toelaat vanuit Cyprus. Turkije wil dit niet, omdat deze het land Cyprus niet erkent. Cyprus is echter een lidstaat van de EU en het openstellen van handelsgrenzen is een cruciaal onderdeel van Europese integratie. Barroso hoopt dat "een traumatische stopzetting van de onderhandelingen" voorkomen kan worden, maar het ligt geheel aan Turkije.

Er zijn meer redenen waarom het niet meer botert tussen Turkije en Europa. Zo heeft het Europees Parlement in een onderzoek gesteld dat Turkije onvoldoende hervormingen doormaakt. De situatie van de mensenrechten verslechtert en het invoeren van het Europees recht in het land gaat veel te traag. In Frankrijk is een wet ondertekend die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar stelt. In Turkije ligt deze genocide gevoelig. Ook het schrappen van Turkse kandidaat-Kamerleden van kieslijsten ligt gevoelig.

Daardoor is ook de Turkse bevolking ook tegen toetreding geworden. Nog maar eenderde van de Turken is voorstander van toetreding. Vorig jaar was dat nog bijna zestig procent en twee jaar geleden nog 67 procent. In Nederland is ook tweederde van de bevolking tegen toetreding van Turkije tot de EU.