'Afwijzing R'damse moslimsollicitant onjuist'

De gemeente Rotterdam heeft ten onrechte een sollicitant afgewezen die uit religieus islamitische overwegingen weigerde vrouwen een hand te geven. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling donderdag laten weten.

Volgens de commissie heeft de gemeente ''nagelaten een zorgvuldige afweging te maken tussen enerzijds haar plicht zorg te dragen voor een discriminatievrije werkomgeving en anderzijds het recht van een (potentiŽle) werknemer om invulling te geven aan zijn godsdienstige beleving.''

Klantmanager
De man, een moslim, had gesolliciteerd naar de functie van klantmanager bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij werd niet alleen afgewezen omdat zijn religie hem verbood een vrouw de hand te schudden, ook zijn kledingstijl paste volgens de gemeente niet bij de functie. Volgens de gemeente staat het weigeren om vrouwen een hand te geven een goede uitoefening van de functie klantmanager in de weg.

De sollicitant kaartte zijn afwijzing in juni aan bij de Commissie Gelijke Behandeling. Begin september kwamen partijen bij elkaar om de kwestie te bespreken. De gemeente voerde aan dat de verschijning van de man, in traditionele islamitische kledij, agressie zou kunnen oproepen bij de de klanten van de dienst Sociale Zaken en zo een gevaar zou kunnen opleveren voor collega's.

De gemeente had volgens de commissie moeten nagaan of er ook andere respectvolle manieren zijn om elkaar te begroeten. Een werkgever mag het betonen van respect verlangen, maar daarmee staat nog niet vast welke vorm dat moet krijgen. ''Wel dienen mannen en vrouwen op eenzelfde manier te worden begroet'', aldus de commissie.