ChristenUnie wil meer koopkracht gezinnen

Icoon BinnenlandsDe ChristenUnie van Andrť Rouvoet wil de komende vier jaar een miljard euro uittrekken om de koopkracht van gezinnen met kinderen te verbeteren. Het geld is onder meer bestemd voor een verhoging van de kinderbijslag en een extra belastingkorting voor alleenstaande ouders.

Dankzij een kindgebonden budget kunnen gezinnen die dat willen gebruik maken van kinderopvang. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma 'Duurzaam voor elkaar', dat de ChristenUnie dinsdag heeft gepresenteerd.

De partij wil verder drie miljard reserveren om te zorgen dat er meer mensen aan de slag komen en dat ze langer blijven werken. Het geld is speciaal bedoeld voor lage inkomensgroepen, jongeren, oudere werknemers, gehandicapten, herintreders en langdurig werklozen.

De koopkracht van AOW'ers met een aanvullend pensioen tot 18.000 euro per jaar wil de ChristenUnie op peil houden door de uitkering te koppelen aan de loonstijging en door een hogere belastingkorting. Om de oudedagsvoorziening op termijn betaalbaar te houden, moet die voor een groter deel dan nu uit de belastingen worden betaald. Dat betekent dat rijkere ouderen ook een aandeel moeten leveren.

Net als de PvdA wil de ChristenUnie de hypotheekrenteaftrek beperken tot een tarief van maximaal 42 procent (nu is dat 52 procent). Voor wie al een hypotheek heeft, geldt de maatregel niet. Het eigenwoningforfait (een belasting op het bezit van een huis) gaat omlaag. Er komt een belastingkorting voor het onderhoud van oudere huizen.

Ouderen en chronisch zieken krijgen een compensatie voor de duurdere zorgpremie. De ChristenUnie trekt hier 300 miljoen voor uit. Ook wil de partij de no-claimregeling in de gezondheidszorg afschaffen.