Tijgermug naar Nederland gekomen

Icoon Binnenlands De tijgermug is met uit China geÔmporteerde bamboestaken Nederland binnengekomen. De mug is in verschillende bedrijven aangetroffen. De tijgermug kan virussen overbrengen die knokkelkoorts veroorzaken. Aan deze ziekte zijn onlangs in twee Afrikaanse landen ongeveer honderd tot tweehonderd mensen overleden.

De tijgermug komt hierheen met zogenaamde lucky bamboo, Chinese sierbamboe. De staken worden vervoerd op water, waarin de muggen hun eitjes kunnen leggen. De bootreis duurt enkele weken, wat genoeg is voor de larven om uit te komen. Als de boot aankomt in Nederland kunnen de muggen meteen het land invliegen. Zo'n twintig Nederlandse bedrijven importeren dit product.

Directeur Roel Coutinho van het centrum infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil dat de bamboe voortaan alleen nog op speciale gel ingevoerd wordt. Dat zou de larven van de tijgermug verstikken. Het ministerie van Volksgezondheid vindt de situatie nog niet zo ernstig dat er nieuwe wetgeving nodig is. Het is namelijk niet zeker of de mug in Nederland voor langere duur kan overleven.Via Chinese zeecontainers komt het insect naar Nederland