PvdA: boete voor niet werken gestudeerde vrouwen

DijksmaHoogopgeleide vrouwen die na hun studie niet gaan werken, maar voor een carrière als huisvrouw kiezen, zouden een deel van de kosten van hun opleiding moeten terugbetalen. Dat voorstel is afkomstige van de vice-voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid (PvdA), Sharon Dijksma.

Dijksma: ''Een hoogopgeleide vrouw die ervoor kiest thuis te blijven en niet te werken: dat is kapitaalvernietiging. Je geniet op kosten van de samenleving een dure opleiding, die kennis mag je niet straffeloos weggooien. Die vrouwen zouden een deel van de kosten van hun opleiding moeten terugbetalen.'' De uitspraken van Dijksma, zelf moeder van een peuter, zijn afkomstig uit het periodiek van werkgeversvereniging VNO-NCW.

Update 11:50
Persbericht PvdA: PvdA-kamerlid Sharon Dijksma pleit niet voor een boete voor hoogopgeleide vrouwen die er voor kiezen niet te werken. Dit wordt ten onrechte gesuggereerd in een bericht van het opinieblad Forum van VNO NCW.

Dijksma spreekt in het interview enkel over de vraag hoe we in de toekomst meer vrouwen naar de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Zij is wel van mening dat er sprake van kapitaalvernietiging is wanneer hoogopgeleide vrouwen niet gaan werken.

Met dank aan dom_blontje voor de submit.