Nederlandstaligen niet bang voor Engels

Sprekers van het Nederlands zijn niet erg bezorgd over de toekomst van hun taal. Ongeveer acht op de tien verwacht dat het Nederlands stand zal houden tegen het Engels. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Trendbox, dat onder 550 Nederlanders, driehonderd Vlamingen en 250 Surinamers werd uitgevoerd.

Bijna alle ondervraagden gaven aan trots te zijn op hun taal. Zij vinden het Nederlands mooi, al zijn Nederlanders meer te spreken over het Vlaams dan over hun eigen variant. Bijna driekwart van de Surinamers vindt het eigen Nederlands mooi en vindt het 'Nederlands-Nederlands' niets.

De Nederlandse Taalunie, die opdracht gaf tot het onderzoek, concludeert uit de uitslag dat doemscenario's over het oprukkende Engels niet realistisch zijn.