'Salomon Kalou snel Nederlander maken'

Rita VerdinkDe druk op minister Rita Verdonk om de jonge Feyenoord-speler Salomon Kalou via een versnelde procedure het Nederlanderschap te verlenen, neemt toe. Oud-politica Erica Terpstra, tegenwoordig voorzitter van het Nederlands Olympisch ComitÚ (NOC*NSF), vindt dat er een uitzondering moet worden gemaakt vanwege de 'uitzonderlijke kwaliteiten' van de Ivoriaan.

Gisteren pleitte ook onafhankelijk Kamerlid Hilbrand Nawijn, als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie de voorganger van Verdonk, voor naturalisatie van de 19-jarige Kalou, die deze week werd uitgeroepen tot talent van het jaar 2005. Nawijn stelde dat Verdonk haar boekje te buiten ging, door zich 'eigenhandig een oordeel te vormen over de voetbalkwaliteiten van Kalou'. Ze zou daarmee de aanbevelingen van erkende experts uit de voetbalwereld, zoals Johan Cruijff en Marco van Basten, naast zich neerleggen.

Terpstra wijst erop dat Verdonk ook een positief advies van het ministerie van VWS genegeerd heeft. "VWS is hierin het leidende ministerie, daar ligt de deskundigheid. Minister Verdonk had staatssecretaris Ross (Sport) niet moeten overrulen", meent Terpstra. Een woordvoerder van VWS bevestigt het positieve advies. "Vroeger werd zo'n advies zonder meer gevolgd. Het is niet zo dat we vaak vragen om de sporters versneld te naturaliseren; dat is de afgelopen tien jaar zo'n zeven, acht keer gebeurd."

In de Tweede Kamer steunt vooralsnog een meerderheid van VVD, CDA en de LPF de beslissing van Verdonk. PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en Nawijn vinden dat er een uitzondering moet worden gemaakt. De voetballer heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie volgt in principe binnen zes weken hierover een uitspraak.

Salomon Kalou (midden)
Salomon Kalou temidden van zijn ploeggenoten