Amsterdam krijgt Arabisch cultuurinstituut

De Amsterdamse stadsdelen Bos en Lommer, de Baarsjes, Oud-West en Westerpark gaan gezamenlijk een Arabisch cultuurcentrum oprichten. Het moet een cultureel wetenschappelijk instituut worden dat lijkt op het Parijse Institut Du Monde Arabe. De bedoeling is dat er debatten worden gevoerd, exposities ingeruimd en educatie wordt gegeven aan zowel moslims als niet-moslims.

Volgens stadsdeelvoorzitter Hans Luiten (PvdA) van Bos en Lommer is er nu nog geen plaats waar vrij gedebatteerd wordt over de islam en de verschillende stromingen daarbinnen. Voor de oprichting zou al veel steun binnen zijn uit de islamitische hoek. Ook burgemeester Job Cohen en wethouder Ahmed Aboutaleb zijn enthousiast. Begin juni pleitte premier Jan Peter Balkenende voor de oprichting van een Arabisch cultureel instituut om de integratie van mensen uit Arabische landen te bevorderen. De regering zou bereid zijn om een particulier initiatief voor zo'n instelling financieel te ondersteunen.

Het opzetten van het instituut door de stadsdeelraden moet worden gezien als een tegenreactie op de in de ogen van de stadsdelen ''regelmatig negatieve aandacht voor het islamitische geloof en de islamitische gemeenschap''. Op zijn weblog noemt Luiten het voorgenomen instituut ''hard nodig'' in deze tijden.