Konijnen-populatie daalt snel

Het gaat slecht met het konijn in Nederland. Van de Nederlandse konijnenpopulatie uit 1994 was in 2004 nog maar 30 procent over. Het konijn is sinds het van kracht worden van de Flora- en faunawet een inheems beschermde diersoort maar is nog steeds (onder vergunning) bejaagbaar tussen 15 augustus en 31 december.

Toch is de mens niet de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van het konijn. Het RHD virus (Rabbit Haemorrhagic Disease Virus) lijkt de belangrijkste boosdoener. Het virus is nog dodelijker dan myxomatose, een ziekte waarmee konijnen al sinds de jaren '50 kampen. Waarschijnlijk leeft dit virus al langere tijd bij de konijnen maar is deze recent gemuteerd naar een dodelijke vorm.

De Zoogdiervereniging VZZ waarschuwt voor de situatie van het konijn. De vereniging roept alle Nederlanders op om tijdens de ochtend- en avondschemering konijnen te tellen. Komend weekend wordt hiertoe het tweede nationale telweekend georganiseerd.


"Help..."