'Geldhonger gemeenten onstilbaar'

makker had ons via de nieuws-submit te melden:

De Nederlandse gemeenten halen jaarlijks meer belastingen binnen dan zij zelf begroten, zo schrijft de Telegraaf vandaag. Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat gemeenten tussen 2000 en 2003 ieder jaar 7,1% meer belasting innen. De belastinginkomsten steeg in die jaren met 1,3 miljard euro tot 6,8 miljard euro. Voor 2005 verwachten gemeenten dat de belastingopbrengsten tot 7,3 miljard euro zullen oplopen.

De Vereniging Eigen Huis spreekt van een ''schandelijke'' zaak. De grote consumentenorganisatie (630.000 woningbezitters zijn lid) vindt dat er nu een einde moet komen aan de continu geldhonger van de gemeenten. In 2003 haalden de gemeenten zelfs 200 miljoen euro meer op dan oorspronkelijk was begroot. Ondanks die extra miljoenenopbrengsten hebben de meeste gemeenten de belastingen gewoon weer substantieel verhoogd.

De extra belastinginkomsten kwamen voor ruim de helft uit de onroerendezaakbelasting (56 miljoen) en bouwleges (53 miljoen). Verder betalen burgers veel geld voor parkeerbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht (73 miljoen).

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat huishoudens om de lasten te verlichten gecompenseerd zijn voor 420 miljoen euro. De zogeheten Zalmsnip leverde huishoudens 300 miljoen euro op en kwijtschelding van belastingen bijna 120 miljoen euro. Vanaf 2000 namen de verleende kwijtscheldingen jaarlijks gemiddeld toe met bijna 11%.