Rechts Vlaanderen wil weer vinkenjacht

In het Vlaamse parlement proberen CD&V (christendemocraten) en VLD (liberalen) het verbod op de vinkenjacht ongedaan te maken. Beide partijen mikken daarbij openlijk op de steun van het Vlaams Belang van Filip DeWinter. De vinken vormen volgens CD&V en VLD géén bedreigde diersoort. Ze zouden daarom in beperkte mate gevangen moeten kunnen worden. De vinken worden in Vlaanderen gebruikt bij het 'vinkenzetten', een oude volkssport waarbij de vogeltjes zoveel mogelijk liedjes binnen een vastgestelde tijd moeten zingen.

Coalitiepartner SP.A (socialisten) en oppositiepartij Groen! zijn fel tegen. Ook N-VA (Vlaamse nationalisten) zal tegenstemmen. De SP.A bekritiseert tevens de wijze waarop CD&V en VLD een meerderheid zoeken met het Vlaams Belang. Bovendien stelt SP.A dat als men in het Vlaams parlement evenveel energie zou steken in de aanpak van de klimaatopwarming als in de vinkensport, ''het milieu een stuk beter af zijn.'' Ook Groen! reageerde verontrust door de rechtse samenwerking.

Eind 2002 sprak de Raad van State zich uit tegen de vinkenvangst in Vlaanderen. Het vangen van vinken is in tegenspraak met de Europese vogelrichtlijn en daarop worden geen uitzonderingen toegelaten, zo stelde men. Evenwel menen CD&V en VLD dat de vinkenvangst weer mogelijk moet worden.


Een (nog?) vrije vink.