Nieuwe bedrijfsregeling ontslaat rokers

Icoon Buitenlands nieuws De werknemers van een Amerikaans bedrijf in Michigan, Weyco, moesten definitief stoppen met roken of een andere baan zoeken. De bedrijfsregeling was heel duidelijk in de definitie van niet roken: werknemers moeten totaal stoppen met roken en dus ook thuis niet roken. Niet voldoen aan deze regeling resulteerde in ontslag. Bovendien moest men instemmen met een bepaalde tabaktest ter controle van het rookgedrag.

Howard Weyer, eigenaar van verzekeringsmaatschappij Weyco, heeft zijn werknemers al in 2003 gewaarschuwd voor de nieuwe regeling. Van de tweehonderd werknemers zijn er twaalf definitief gestopt met roken en zeven zochten een andere baan. De eigenaar is trots op zijn rokersvrije bedrijf. Buitenstaanders vinden dat het bedrijf de privérechten schendt. Echter, volgens de wetten in Michigan mag Weyer iedere werknemer die rookt ontslaan.


Howard Weyer, eigenaar van Weyco