Jongensbesnijdenis uit ziekenfonds

Het besnijden van jongens wordt vanaf 1 januari 2005 niet meer vergoed door het ziekenfonds. Oók niet als er een medische oorzaak is. Tot deze maatregel is besloten om misbruik tegen te gaan.

Het verwijderen van de voorhuid van de penis werd tot nu toe wel door het ziekenfonds vergoed als er een medische noodzaak was. Maar uit onderzoek blijkt dat in zeker 90% van de gevallen besnijdenissen uit religieuze motieven als ''medische noodzaak'' worden aangemerkt.

In Nederland wordt jaarlijks bij 17.000 jongens de voorhuid van de penis verwijderd. Ruim 15.000 daarvan wordt uit religieuze overwegingen uitgevoerd. Dat kost de verzekeraars ruim 237 euro per ingreep. In totaal wordt er op deze wijze dus jaarlijks voor bijna 4 miljoen euro min of meer gefraudeerd.

Professor H. Karthaus, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Urologen (NVvU), is het niet eens met deze beslissing. Hij wijst er op dat mensen die een besnijdenis nodig hebben vanwege een aandoening aan de voorhuid, hierdoor ernstig worden gedupeerd.