Indymedia weigert OM inzage gegevens

MoordposterDe linkse actienieuwssite Indymedia Nederland heeft het Openbaar Ministerie (OM) de toegang geweigerd tot de loggegevens van zijn webserver. Het OM wilde weten wie (welk IP-nummer) het bericht over de moordposter van Kamerlid Geert Wilders had gepost.

Op Indymedia kan iedereen een nieuwsbericht of actie-aankondiging posten. Het linkse actiecollectief stelt dat het helemaal geen inloggegevens bewaart, ''om de vrije nieuwsgaring zoveel mogelijk te stimuleren, een essentieel onderdeel van de vrijheid van meningsuiting." De site zal bovendien nooit aan een ander die gegevens overleggen, als ze ze al zou hebben.

Het OM zou tegen Indymedia hebben beweerd dat de website volgens de Telecommunicatiewet wettelijk verplicht is om informatie zoals loggegevens te bewaren en op aanvraag te verstrekken aan de staat. Deze claim is volkomen onjuist, zo zegt Indymedia.

Indymedia wordt in dat laatste gesteund door Maurice Wessling van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom: ''Recente wijzigingen in de wet Vorderen gegevens telecom hebben alleen betrekking op gegevens van de klanten van een ISP en niet op bezoekers van een website, zoals bij Indymedia. Wat het nog lastiger maakt, is dat een site niet verplicht is gegevens te bewaren.''

Tegenover ICT-nieuwssite Webwereld liet Indymedia Nederland weten de wijze waarop het OM de informatie wil achterhalen te beschouwen als 'misbruik van de wet'. ''Met dreigementen probeert de politie samen met het Openbaar Ministerie een onafhankelijk nieuwsmedium [te dwingen] zijn redactiegeheim prijs te geven. Dit is een ongehoorde inbreuk op de persvrijheid.''

-
Persbericht van Indymedia hierover.