Bom uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Velsen

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zal vanavond in Velsen een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk maken. Het gaat om een 250 ponder die donderdag tijdens baggerwerkzaamheden tussen de tweede en derde rijksbinnenhaven in Velsen is aangetroffen.

Omdat de EOD vanavond daar aan het werk gaat, vaart de veerpont Velsen-Noord tussen 19.30 en 20.30 uur niet. Verder wordt al het verkeer in een omtrek van 1,5 tot 2 kilometer stilgelegd.