Ockels werkt aan energiewinning d.m.v. vliegers

De wetenschapper en oud-astronaut Wubbo Ockels gaat onderzoek doen naar het winnen van uit energie uit de lucht door middel van supervliegers. Met een zogeheten laddermolen, een koppeling van vliegers, kan op een hoogte vanaf drie kilometer gebruik worden gemaakt van de zeer hoge windsnelheden die daar heersen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en wordt naast deze universiteit ook ondersteund door de Technische Universiteit Delft (TU). Ockels is als hoogleraar aan beide universiteiten verbonden, als hoogleraar duurzaamheid aan de TU Delft en als bijzonder hoogleraar voor dit project aan de RuG. Verdere ondersteuning is toegezegd door de Gasunie, Essent en Shell Research, vanuit de overheid draagt zowel de provincie als de gemeente Groningen ook een steentje bij, waarbij er een totaal budget beschikbaar van ca. anderhalf miljoen euro is.

De laddermolen bestaat uit meerdere aan elkaar verbonden vliegers. Door de windkracht op grote hoogte ontstaat er een opwaartse beweging bij de vliegers. Aan deze laddermolen is een lus bevestigd die hierdoor langzaam wordt bewogen. Door deze beweging is een fors vermogen op te wekken via een generator. Hiermee zou meer stroom op te wekken zijn dan via windmolens. Groningen biedt volgens de initiatiefnemers ook nog voldoende ruimte om dit soort experimenten uit te voeren. Ook de beschikbaarheid van een supercomputer is een voordeel.