Hof staat homohuwelijk in VS toe

In de Amerikaanse staat Massachusetts moet een homohuwelijk mogelijk worden. Dat heeft de hoogste rechtbank bepaald. Het hooggerechtshof beschouwt een speciaal geregistreerd partnerschap voor homo's namelijk als ongrondwettelijk, minderwaardig en discriminerend. Met deze uitspraak is Massachusetts de eerste Amerikaanse staat die het huwelijk voor homo's kan openstellen.

Tegen het oordeel van het hooggerechtshof kan geen beroep worden aangetekend, bij het Amerikaanse hooggerechtshof noch in het parlement van Massachusetts. Parlementariërs die het niet eens zijn met de uitspraak, kondigden al aan het huwelijk wettelijk als verbintenis tussen een man en een vrouw vast te willen leggen.

President George Bush zei in een reactie "zeer verontrust" te zijn over de uitspraak. Bush zei eerder in de State of the Union dat het huwelijk een verbond is dat aan man en vrouw is voorbehouden. Hij wil dat burgers de grondwet kunnen wijzigen als "activisten-rechters de wens van het volk negeren".

Bush overweegt nu een amendement op de grondwet in te dienen, waarin het homohuwelijk wordt verboden.