Ledenaantal SP groeit fors

nyrem had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het aantal leden van de SP is nu bijna even groot als die van de VVD. Dat blijkt uit een telling van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Universiteit Groningen. De Socialistische Partij heeft 43.000 leden, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 44.000. En het ledenaantal van de partij van Jan Marijnissen blijft stijgen.

Bij de meeste rechtse partijen loopt het ledenaantal terug. Maar de linkse partijen doen het opvallend genoeg beter. De SP groeide afgelopen jaar met negentien procent, GroenLinks met elf procent. De VVD verloor het meest, gevolgd door CDA en LPF.

De grootste partij van Nederland blijft de CDA met 77.000 leden. De PvdA staat tweede met bijna 62.000 leden.