"Rokers moeten verloren werktijd inhalen"

Simpson had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De VVD-fractie van de Groningse Provinciale Staten is van mening dat provincieambtenaren die tijdens werktijd roken, langer moeten doorwerken. Dit omdat roken werktijd kost.

In het Provinciehuis in Groningen zijn de afgelopen week in het kader van de nieuwe Tabakswet drie glazen rookcabines geplaatst. Hier kunnen ambtenaren onder een afzuigkap een sigaret roken. De VVD wil dat rokers alleen met een pasje toegang tot de cabines mogen krijgen. Met dit pasje kan worden geregistreerd hoeveel minuten de roker in de cabine verblijft, zodat aan het einde van de week duidelijk is hoeveel werktijd de betreffende ambtenaar moet inhalen.

Andere fracties zien weinig in het voorstel van de VVD. De PvdA vreest zelfs voor het ontstaan van een soort politiestaat in het Provinciehuis.