Ophef over racistisch voorstel Belgische politicus

In België is opschudding ontstaan over een voorstel van een VLD*-provincieraadslid uit Vlaams-Brabant, Danny Smagghe. Naar aanleiding van aanhoudende overlast in zwembaden en recreatiegebieden, veroorzaakt door allochtone jongeren, stelde hij voor om alle allochtonen voorlopig uit zwembaden te weren. Een voorstel dat zelfs het Vlaams Blok nog nooit gelanceerd heeft.

Op de vraag hoe hij dit wilde bewerkstelligen zei Smagghe: "Op basis van hun huidskleur. Dat is het gemakkelijkst. Jammer voor diegenen die zich wél gedragen, maar die worden zo misschien aangezet eens te gaan praten met die ruziemakers. Het gaat altijd om Noord-Afrikaanse jongeren die in groepjes komen, vaak vanuit de steden. Die nemen alle andere allochtone jongeren op sleeptouw. We moeten ze dus allemaal een tijd de toegang verbieden. Het lijkt de enige manier om hen duidelijk te maken dat vandalen en dieven niet thuishoren in recreatiedomeinen''.

Voorzitter Karel De Gucht van de Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) distantieerde zich vandaag meteen van het voorstel. De Gucht wil wel dat wordt opgetreden tegen amokmakers en roept de allochtone gemeenschap op haar verantwoordelijkheid op te nemen en zich meer te ontfermen over hun kinderen. ''Wij sturen onze kinderen toch ook niet alleen naar het zwembad. Wij gaan mee'', stelt De Gucht. Smagghe zelf wordt niet op het matje geroepen. De Gucht: ''Hij zal wel al weten dat zijn voorstel niet door de beugel kan''.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) zegt dat het voorstel van Smagghe in strijd is met de antiracisme- en antidiscriminatiewet. Het CGKR legt een dossier aan over de uitspraken van de VLD'er en beslist later of het stappen onderneemt.

Het CKGR geeft wel toe dat er in recreatiecentra problemen zijn met bepaalde jongeren. ''Maar een algemeen toegangsverbod voor jongeren op basis van huidskleur of afkomst is geen aanvaardbare oplossing, ook niet tijdelijk. Dit verbod is flagrant in strijd met de antiracisme- en de antidiscriminatiewetgeving. Een dergelijke maatregel, zelfs al is ze tijdelijk, komt namelijk neer op segregatie''.

De politiekepartij Agalev (Groenen) reageerde ontzet op het voorstel van Smagghe en willen dat hij het publiekelijk intrekt. De Arabisch-Europese Liga (AEL) vindt dat Smagghe ontslag moet nemen en meent dat hij zich in het openbaar moet verontschuldigen.

* De VLD (liberalen) zijn de grootste partij in Vlaanderen.