Bestuurders Irak geen echte macht

Het Iraakse bestuur zal zondag voor het eerst bijeenkomen. De door de Amerikanen gesteunde Iraakse regering krijgt echter naar alle waarschijnlijkheid geen enkele macht. Voorgesteld is dat de Amerikaanse bestuurder Paul Bremer een veto krijgt over elke beslissing.

De raad der 'wijzen' zal bestaan uit 25 tot 30 leden, maar sommige Irakezen hebben al hun ongenoegen geuit omdat ze de bevolking niet voldoende zouden vertegenwoordigen.

Haar taken zullen onder andere behelzen :

- Het nomineren van ministers
- Wetten nader bekijken
- Contracten tekenen
- Het nationale budget goedkeuren
- Nieuwe comitť-leden aanwijzen om een nieuwe constitutie te maken,
vůůrdat er vrije verkiezingen komen.
- Het selecteren van een onafhankelijke gouverneur van de centrale bank

De raad zal ongeveer de volgende samenstelling hebben :

- 13 ShiÔetische moslims
- 5 Soennieten (Suna moslims)
- 5 Koerden
- 1 Christen
- 1 Turk

Washington hoopt dat hiermee de dagelijkse aanvallen op Amerikaanse troepen afneemt nu de Irakezen zien dat de macht wordt overgedragen aan lokale leiders.