Herstart reactor Petten laat op zich wachten

In een brief van minister Pronk aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de kernreactor in Petten nog niet kan worden opgestart. De oorzaak hiervan ligt bij het onderzoek naar het scheurtje in het reactorvat wat langer duurt dan voorzien. Op 18 februari werd de kernreactor stilgelegd.

Nog voor 22 maart verwacht de minister een besluit te kunnen nemen over de herstart. Wanneer de reactor uiterlijk op die datum in werking treedt, komt de levering van radio-isotopen voor de bestraling van kankerpatienten niet in gevaar.

Het onderzoek betreffende de omgang met de veiligheidsregels is wel afgerond. Er zullen maatregelen worden genomen door de bedrijfsleiding.