Uitkeringen naar Marokko stoppen

Er gaat geen cent meer aan nieuw Nederlands uitkeringsgeld naar Marokko. Het land is te onbetrouwbaar. Eerst stopt de kinderbijslag, daarna de wao.

Minister Vermeend (Sociale Zaken) wind er geen doekjes om. "Als Marokko halsstarrig blijft weigeren mee te werken aan de controle op bijstandsfraude dan is het op alle fronten einde oefening. "Ik wil geen relatie met een land dat geen afspraken nakomt".

Voorlopig verandert er echter nog niets. Pas per 1 januari 2003 gaat geen socialezekerheidsgeld de Marokkaanse grens meer over. De kinderbijslag stopt per 1 juli voor nieuwe gevallen.

Een Kamermeerderheid steunt de keiharde lijn van het kabinet richting de autoriteiten in Rabat. GroenLinks en de Socialistische Partij zijn tegen. De PvdA ging morrend akkoord, vindt het een eigenlijk een "paardenmiddel", maar ziet geen andere oplossing. De SP zegt dat het een hele bevolkingsgroep, de Marokkanen, verdacht maakt.