Gay krant doet aangifte tegen SGP voorzitter

Henk Krol heeft namens de Gay Krant aangifte gedaan tegen partijvoorzitter W.Kolijn van de SGP. Ook de Stichting Vrienden van de Gay Krant ondersteunt de aangifte.

Het draait om de uitspraken die Kolijn deze week deed over homoseksueel gedrag. Kolijn had gepleit voor een verbod op het tot uiting brengen van homoseksualiteit in het openbaar. Dat zou strafbaar moeten worden gesteld. Hij zei tevens dat homofilie op dezelfde lijn ligt als pedofilie.

,,Aanstootgevend'' noemt Henk Krol deze uitspraken. Hij vreest dat deze een toename van geweld tegen homoseksuele jongeren in de hand werken. Overigens heeft Kolijn gisteren zijn uitspraken genuanceerd. ,,Ik ben er dinsdag niet in geslaagd om een evenwichtig antwoord te geven over dit onderwerp. Ik geef toe dat het mijn fout is. Mijn standpunten waren onzorgvuldig en ik neem ze terug. Het gaat er ons niet om, onderscheid te maken tussen homofiele, heterofiele of pedofiele uitingen in het openbaar. Wij menen dat onzedelijk gedrag in zijn geheel niet in het publieke leven thuishoort.''

De nuancerende woorden van Kolijn zijn voor Henk Krol geen reden om de aangifte terug te trekken. ,,Tegenwoordig roept elke maand wel een geestelijk leider iets over homoseksuelen, krijgt daar vervolgens spijt van en trekt zijn uitspraak dan snel weer terug. Maar ook na zo'n excuus blijft de oorspronkelijke boodschap bij de aanhangers hangen en nemen ze die zelfs over.'' Krol wees er tevens op dat men onlangs aangifte deed tegen een imam die dergelijke uitspraken deed, en dat daarom de uitspraken van Kolijn niet zonder gevolgen kunnen blijven. Krol waarschuwde al eerder dat homo's zich steeds banger gaan voelen in Nederland door godsdienstig getinte homohaat.