Uniek project leert autistische leerlingen zelfstandig reizen

Onlangs kwam ik een artikel tegen waarin de ZMOK school waar ik op heb gezeten reclame maakt voor een project waarin leerlingen zelfstandig leren reizen.
Het is zo geregeld dat leerlingen met een busje naar school en weer naar huis worden gebracht, maar dankzij deze cursus zouden ze binnen een week klaar zijn om zelfstandig naar school te gaan.

“Toen we in onze bovenbouwklassen een keer spraken over zelfstandig naar school komen, werden we ons pas goed bewust van de slag die hier nog te slaan valt. Minder dan een kwart van de vijftienplussers bleek zelfstandig naar school te komen,” zegt docent Theo Flach die zich al jaren inzet op de Leo Kannerschool. ”

Hier wordt gesuggereerd dat dit nieuws is, maar ook in mijn schooltijd was er sprake van een cursus zelfstandig reizen en was er discussie rondom zelfstandig reizen.

Ik ben van mijn 12e tot mijn 18e leerling geweest op deze school, van 1999 tot 2005.
Destijds is er ook een cursus zelfstandig reizen geweest. Dat hoorde ik pas achteraf.
- Zij hebben mij uitgesloten van deze cursus, omdat bij ons thuis het Persoonsgebonden Budget nog niet rond was.
- De school heeft tienduizenden euro's aan me verdiend, maar een cursus zelfstandig reizen kostte hen kennelijk teveel.
- Door hun toedien was ik als enige van de klas nog aangewezen op taxi-vervoer, wat ik als een vernedering heb ervaren. Ik was toen zeventien jaar.
- Toen het PGB eindelijk toegewezen was, kon Liesbeth (Bureau Opvang Begeleiding Autisme) komen, wie mij binnen vier maanden heeft geleerd zelfstandig reizen.
Samen naar het station lopen, op borden kijken, in de juiste bus of trein stappen en weer bij de juiste halte uitstappen. De conducteur te woord staan, de weg vragen enz.
Eindelijk kreeg ik iets van mijn zelfvertrouwen terug.
- Alsnog wilde mijn leraar 'voor de zekerheid de taxi achter de hand houden'. Liesbeth en ik wilden daar allebei niets van weten.

Van 2003 tot 2014 was de subsidie die scholen ontvingen leerlinggebonden. Voor een kind met een psychiatrisch etiket kan dit wel meer dan 20.000 per jaar zijn. Hoe zwaarder de indicatie, hoe meer geld de school ontvangt, voor zorg en begeleiding die de leerling ten slotte niet ontvangt.
(In mijn handelingsplan stond een verwijzing naar 'leren zelfstandig reizen door training', iets wat de school nooit heeft uitgevoerd.)
Ze hebben zelf gepland dat leerlingen zorgafhankelijk blijven, want daarmee kunnen ze meer subsidie opstrijken.
En nu willen ze (weer?) een mooie sier maken, met een cursus zelfstandig reizen?

In tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd is het openbaar vervoer voorspelbaarder, veiliger en vaker op tijd dan het leerlingenvervoer. Pesterijen en agressie komen bijvoorbeeld veel meer voor in taxi-busjes dan in het openbaar vervoer.
Maar net als met leren fietsen of zwemmen heeft een kind oefening en begeleiding nodig om te leren zelfstandig reizen.

Noot: Ik schrik ervan dat maar een kwart van de vijftienjarigen zelfstandig naar school reist. Dat ligt niet alleen aan het autisme, maar aan de 'begeleiding' of het gebrek daaraan. In mijn tijd ging nog ongeveer drie kwart van de vijftienjarigen zelfstandig naar school. De situatie voor leerlingen is dus alleen maar verergerd.


Link naar betreffend artikel:
http://www.dichtbij.nl/groot-leiden/regionaal-nieuws/artikel/4201886/uniek-project-kannerschool-leert-leerlingen-zelfstandig-reizen.aspx