Nederland jankland

Ik woon alweer bijna twee jaar in de Verenigde Staten en de laatste tijd begint mij het Nederlandse nieuws steeds meer de strot uit te komen. Hoofddoeken moeten verboden worden, scholen gaan in de fik, columnisten worden ritueel geslacht, Den Haag is in rep en roer etc. etc.

Bij elk nieuwsartikel denk ik weer: wat een jankland is het toch. Het Nederland waar iedereen sociaal met elkaar omging bestaat niet meer. Het heeft plaats gemaakt voor een intolerantie die ik zelfs in de Verenigde Staten niet op grote schaal tegenkom. De "ik eerst cultuur" overheerst.

Krijgen mensen niet wat ze willen dan gaan ze janken. Janken tegen de politiek, de NS en janken over de moslims en politie. Er wordt wat afgejankt door de Nederlanders.

Wat me nog het meeste stoort is het gejank tegen de Verenigde Staten. Bush is uitgeroepen tot de anti-Christ, bovendien had Amerika nooit het Midden-Oosten mogen binnenvallen. Ik moet toegeven dat het toch wel enigszins ongeoorloofd was, maar Saddam is uit het zicht verdwenen. Frankrijk en Duitsland begonnen meteen te janken dat het ongeoorloofd is om een land binnen te vallen zonder goedkeuring van de Verenigde Naties. Wat mij betreft gaan ze de hele regio af om de corrupte regeringen af te zetten en zo een wereld orde te scheppen die niet alleen tot destructie zal lijden.

Maar goed, we sturen er een soldaat heen. Die knalt zogenaamd iemand af en de soldaat wordt teruggehaald naar Nederland en als een crimineel afgeschilderd. Dit terwijl er flinterdun bewijs aanwezig was wat later ook meteen van tafel geveegd werd. Je had die jankmedia eens moeten horen.

Een paar jaar geleden moest er een snelweg aangelegd worden. Een of ander belangengroepje begon meteen te janken dat er een zeldzame diersoort aanwezig was op de plek waar de snelweg aangelegd moest worden. Resultaat: de snelweg werd verplaatst naar een ander gebied. Bij het aanleggen van snelwegen wordt sowieso een bak afgejankt door allerhande belanghebbende groeperingen. Met natuurlijk de grootste groep jankerds van Nederland de Socialistische Partij (beter bekend als de SP) en Groen Links voorop, gesteund door van allerhande linkse subsidietrekkers die betaald worden om te janken. Die hebben liever iedereen in de trein die nooit op tijd rijdt en altijd overvol zit.

Aanleggen die extra snelweg dan staan we per morgen tenminste niet met zijn allen 1 uur extra uitlaatgassen in het milieu te pompen op de A2. Een ander goed voorbeeld is een snelweg waar maar zeventig kilometer per uur gereden mocht worden. Dit omdat de mensen die aan die snelweg woonden aan het janken waren over uitlaatgassen. Toen de snelweg eenmaal op zeventig was overgegaan begonnen de bewoners te janken dat de automobilisten constant aan het claxonneren waren wanneer ze langs reden. Ze vertelden niet dat de snelweg er al lag voordat de huizen er stonden.

Dat brengt me op het volgende... de jankerds in hun nieuwbouwwijk in de Haarlemmermeerpolder polder (beter bekend als Schiphol) gaan janken over vliegtuigen en geluidsoverlast. Het zijn nieuwbouwwijken die in de aanvliegroute van Schiphol liggen. Dat is ongeveer net hetzelfde als die jankerds in Amsterdam die aan het zeiken zijn dat de tram nu ook 's nachts rijdt.

Persoonlijk word ik er strontziek van, is iedereen nu van mening dat alles geregeld moet worden door de regering? Zit iedereen nu in zijn neus te boren totdat een of andere populistische minister zijn bek opentrekt en het volk precies geeft wat ze wil horen? Het antwoord is eenduidig JA!! Nederlanders zijn afwachtende zeikerds!

Janken over de afschaffing van het pensioen bijvoorbeeld. Als iedereen nu eens het heft in eigen hand neemt en tot de conclusie komt dat het sociale stelsel in Nederland totaal uitgemolken is en er niets meer te halen valt dan zijn we al een stap verder. Stoppen met belasting betalen voor jankende mensen die janken om hun te lage uitkering en zorgen dat je zelf een extra centje hebt voor je oude dag. Je hebt immers jaren hard gewerkt voor je pensioen en nu zegt een jankende minister in een strak pak dat het geld op is. Wie laat zich nu voor de gek houden? Waar betaal je nu eigenlijk belasting voor?

Maar ik erger me uiteraard ook aan de jankende uitkeringsinstanties, je betaalt je hele leven te hoge premies. Kom je een keer ziek thuis te zitten en of kun je even geen baan vinden dan zullen deze jankerds er alles aandoen om onder hun verantwoordelijkheid uit te komen waardoor jij met een probleem opgezadeld wordt.

Als iedereen nu eens stopt met janken, zaniken, zagen, klagen en zeiken en de hand in eigen boezem steekt, misschien gebeurt er dan nog eens wat, komt er wat vruchtbaars uit. Maar nee... iedereen loopt als een dom schaap zijn ondergang tegemoet. Just my 2 cents.