FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesCoronavirus (COVID-19)
Coronavirus (COVID-19)


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van vrijdag 26 juni 2020

FOK!kers doneren aan Zwarte Piet, streefbedrag gehaald

De gemeente Rotterdam zit in haar maag met een inzamelingsactie voor Zwarte Piet in Hoek van Holland. Omdat subsidie voor een intocht met Zwarte Piet op de tocht staat, zamelen inwoners in de Hoek zelf geld in. Wethouder Wijbenga vreest een ‘verharding’ in het gevoelige debat. "Dit is niet het gewenste scenario."

Maar daar denken de FOK!kers uiteraard anders over!!

FOK!ker Voetbalmanager2 bracht het nieuws van de inzamelingsactie in het NWS-forum en al gauw deden meerdere FOK!kers een duit in het zakje. Een klein bedrag was voldoende, ook voor Zwarte Piet-criticus 'Wollah'. Toch doneerde deze kindervriend vijf euro.

Akwasi was de volgende, met als onderschrift "Goed idee swa". De teller begon na het openen van dit topic flink op te lopen. Airfryer ('ik vind dit helemaal mooi') en Sylvana Siemons ('o.v.v. campagnekosten') stortten beiden gul.

'Pia Dijkstra' had geld uitgespaard aangezien 'de safraan in de aanbieding was terwijl dat normaalgesproken erg duur is' en al dat geld komt ten goede aan de spaaractie. Dries Boussatta vindt de hele actie 'allemachtig pragtig 88' en zelfs Duwertje Blok gunt de organisatoren 'een ouderwets feest!'.

Speciale aandacht voor FOK!-favoriet Braddie, die uiteraard een geheel onnodig epistel neerpende: "Zwarte piet racistisch? Het is de enige dag in het jaar dat ik geen hekel aan zwarten heb, willen ze dat ook nog afpakken? Wie is dan de racist? Sorry voor het lage bedrag, ik zou liever 450 euro doneren, dat zou fantastisch zijn!"

Willen jullie ook doneren? Ga dan snel naar de donatiepagina en misschien zie je zo Erik van Muiswinkel storten! 

Prachtige actie van de FOK!kers in NWS, de teller staat op moment van schrijven op ruim 4000 euro. Bijna 70 procent van het benodigde bedrag.

Update 22:40:
Inmiddels is, 24 uur later na het publiceren van het originele artikel en 28 uur na start van de NWS-actie, de teller de 6000 euro gepasseerd en lijkt het erop dat deelgemeente Hoek van Holland dan toch de Zwarte Pieten gaat krijgen die het verdient! 

Doneeractie.nl

Onderzoek naar dood Joey D. afgerond

Onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant deed de Rijksrecherche onderzoek naar de gebeurtenissen die dinsdag 21 januari 2020 plaatsvonden in en rond een woning aan de Schoolstraat in Rosmalen. De 27-jarige Joey D. uit Rosmalen raakte die avond zwaargewond in het huis. Een dag later overleed hij aan zijn verwondingen.

Die dinsdagmiddag veroordeelde het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch Joey D. tot een celstraf van 15,5 jaar voor de moord op zijn oom in december 2014. Na de uitspraak van het gerechtshof was het de bedoeling om de man aan te houden in zijn woning.

Geschoten
Bij de eerste poging Joey D. aan te houden bleek hij in het bezit te zijn van een vuurwapen. De politie heeft daarbij (waarschuwings)schoten gelost. Er zijn uit het Rijksrecherche-onderzoek geen aanwijzingen naar voren gekomen dat Joey D. op dat moment heeft geschoten. Niemand werd geraakt en Joey D. hield zich schuil in zijn woning. Vervolgens werden onderhandelaars en een arrestatieteam (AT) van de politie ingezet. Tevergeefs werd geprobeerd om de man zelfstandig uit de woning te laten komen.

Trapkast
Rond 19.30 uur ging het AT naar binnen met als doel de veroordeelde aan te houden. Hij bleek zich te hebben verscholen in de trapkast. Vanuit de trapkast hoorden agenten meerdere schoten. Omdat niet kon worden uitgesloten dat er op de politie werd geschoten, schoot de politie eenmaal richting de trapkast. De politie heeft hem ook toen niet geraakt, zo bleek uit het onderzoek. Joey D. bleek zichzelf met zijn eigen wapen te hebben beschoten.

Trieste gebeurtenis
Onder leiding van een officier van justitie onderzocht de Rijksrecherche de gebeurtenissen: “In de eerste plaats is de dood van Joey D. een hele trieste gebeurtenis, vooral voor zijn naasten. Het was van groot belang dat precies werd uitgezocht wat er die dinsdag is gebeurd en of er iemand iets te verwijten valt. In een fractie van een seconde moet soms worden besloten hoe er wordt opgetreden en dat maakt politiewerk ook zo complex. Wanneer wij kijken naar alle onderzoeksbevindingen dan komen wij tot de conclusie dat in strafrechtelijke zin niemand iets te verwijten valt in deze zaak. Wij hebben dan ook besloten om niemand te vervolgen in deze zaak.”

Met de familie van Joey D. is eerder deze week gesproken over de resultaten van het onderzoek van de Rijksrecherche. Ook de politie is op de hoogte gebracht van de conclusies.

‘Keltisch’ wagengraf uit de IJzertijd ontdekt in bossen bij Heumen (Gld)

Eind 2018 ontving Nico Roymans, hoogleraar archeologie aan de Vrije Universiteit, het bericht dat een bijzonder graf was ontdekt en vervolgens illegaal opgegraven in de bossen bij Heumen ten zuiden van Nijmegen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wist uiteindelijk beslag te leggen op de complete grafinhoud en deed op de plaats van de ontdekking een controlerende opgraving. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed doet thans strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van de vinders.

Inhoud graf
De inhoud van het graf bestaat uit een groot aantal voorwerpen van brons en ijzer. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de reiniging en conservering van het materiaal. Dat gebeurt in het atelier van Restaura in Heerlen. Deze eerste fase van het onderzoek zal naar verwachting eind dit jaar worden afgesloten. Inmiddels hebben we al een beeld van de aard, samenstelling en datering van het graf, reden om in de vorm van deze perspresentatie een eerste toelichting te geven op de wetenschappelijke betekenis van het graf voor de Nederlandse archeologie.

Duidelijk is dat het gaat om een zogenaamd wagengraf uit de IJzertijd en meer speciaal uit de 5e eeuw v.Chr. Op grond van de huidige gegevens kan de grafinhoud als volgt worden gespecificeerd:

Vaatwerk: een grote bronzen emmer of situla en een drinkbeker van aardewerk.
Wapens: een zwaard en een aantal speer- of pijlpunten.
Wagen: vele metaalresten van een tweewielige wagen, waaronder ijzeren wielbanden, aspinnen en bronzen naafbanden.
Paardentuig: twee paardenbitten, en vele bronzen sierschijven en andere opsmuk van paardentuig.
Crematieresten: deze worden momenteel onderzocht.

Vrijwel alle objecten uit het Heumense graf zijn te beschouwen als importen uit zuidelijker streken.

Het grafritueel
Het grafritueel kan als volgt worden gereconstrueerd. De dode is gecremeerd op een brandstapel, samen met de boven genoemde grafgoederen. Bij veel objecten, vooral die van brons, is te zien dat zij zijn vervormd door de hitte van de brandstapel. Vervolgens zijn de crematieresten en de metalen voorwerpen verzameld, verbogen en platgedrukt, en als één compacte massa bijgezet in een kleine grafkuil van slechts 50 cm doorsnee.
Door de geritualiseerde vernietiging van de meeste grafgoederen tijdens en direct na de crematie, bevinden deze zich thans in een heel andere conditie dan bij gelijktijdige wagengraven uit zuidelijker streken, waar inhumatie is toegepast en waar de grafgoederen in gave staat in het graf zijn geplaatst.

Wagengebruik
Tweewielige wagens zijn vanaf de 5e eeuw v.Chr. gebruikt in het grafritueel van de sociale bovenlaag van Keltische groepen in vooral Noord-Frankrijk, Midden-Duitsland en bepaalde delen van Engeland. Echter, daar worden zij in de regel aangetroffen in inhumatiegraven, waarbij de complete wagen met de dode in het graf is geplaatst. De wagens werden als strijdwagen gebruikt. Zo werd Caesar in 55 en 54 v.Chr. tijdens zijn campagnes in Britannia nog geconfronteerd met stammen die de tweewielige voertuigen als strijdwagens inzetten (De Bello Gallico 4.33; 5.15-17). Daarnaast vormden de wagens ongetwijfeld een belangrijk statussymbool voor hun eigenaar en zullen zij gebruikt zijn bij ceremoniële aangelegenheden.

Verwante vondsten uit Nederland
Het Heumense wagengraf is niet uniek voor Nederland. Reeds eerder zijn in Nijmegen resten van een tweewielige wagen uit de 5e eeuw aangetroffen in een crematiegraf. Verder kennen we uit dezelfde periode enkele elitegraven met bronzen vaatwerk en/of paardentuig, maar zonder wagenresten. Uit een oudere fase van de IJzertijd, de 7e eeuw, dateert het bekende wagengraf van Wijchen, maar het betreft daar een vierwielige ceremoniële wagen die niet inzetbaar was als strijdwagen.

Voortgezet onderzoek
Het nieuw ontdekte wagengraf uit Heumen roept allerlei vragen op die we door aanvullend onderzoek gaan trachten te beantwoorden. Hoe zag de Heumense wagen er precies uit? Uit welke regio is de wagen geïmporteerd? Wat kunnen we zeggen over de leeftijd en het geslacht van de dode? Hoe zag zijn netwerk van relaties met andere streken eruit? Betreft het misschien een regionale Keltische leider uit Noord-Frankrijk of Midden-Duitsland die met zijn gevolg naar het Nederlandse rivierengebied migreerde? Of moeten we denken aan een leider van ‘Nederlandse’ komaf die zich spiegelde aan de zuidelijke Keltische elitecultuur en daar ook de middelen voor had? Kortom, prangende vragen die in ieder geval aangeven dat de toenmalige IJzertijdgemeenschappen in ons land deel uitmaakten van bredere Europese netwerken.

Expositie
De Provincie Gelderland is thans eigenaar van het Heumense wagengraf en subsidiegever voor de restauratie van de vondsten. Na de restauratie zal het graf worden toegevoegd aan de rijke collectie bodemvondsten van Museum Het Valkhof te Nijmegen en daar worden geëxposeerd. Daar kunnen ook verschillende andere elitegraven uit de Nederlandse IJzertijd worden bewonderd.

Reconstructie strijdwagen (Ronny Meijers/Museum Het Valkhof, Nijmegen.)
Reconstructie strijdwagen (Ronny Meijers/Museum Het Valkhof, Nijmegen.)

Bronzen sierschijven behorend bij paardentuig uit het wagengraf van Heumen (Restaura/Museum Het Valkhof, Nijmegen)
Bronzen sierschijven behorend bij paardentuig uit het wagengraf van Heumen (Restaura/Museum Het Valkhof, Nijmegen)

Ritueel vernietigde bronzen situla (Restaura/Museum Het Valkhof, Nijmegen)
Ritueel vernietigde bronzen situla (Restaura/Museum Het Valkhof, Nijmegen)

Door het vuur van de brandstapel vervormde bronzen naafbanden van de strijdwagen van Heumen (Restaura/Museum Het Valkhof, Nijmegen)
Door het vuur van de brandstapel vervormde bronzen naafbanden van de strijdwagen van Heumen (Restaura/Museum Het Valkhof, Nijmegen)

Aarden drinkbeker uit het wagengraf van Heumen (Restaura/Museum Het Valkhof, Nijmegen)
Aarden drinkbeker uit het wagengraf van Heumen (Restaura/Museum Het Valkhof, Nijmegen)

Meerdere doden bij steekincident in Glasgow

Vrijdagmiddag zijn in de Schotse stad Glasgow meerdere doden gevallen bij een steekincident. De BBC meldt drie dodelijke slachtoffers en de dader zou door de politie doodgeschoten zijn.

Naar verluidt heeft het incident plaatsgevonden in een trappenhuis van een hotel dat gebruikt wordt voor de opvang voor asielzoekers. Er zijn meerdere gewonden, waaronder een politieagent.

Volgens de politie is de situatie inmiddels onder controle.

Update 16.57 uur
Volgens de Schotse politie zijn er zes gewonden inclusief een politieman. De situatie van de politieman is kritiek maar wel stabiel. Een mannelijke verdachte is door de politie doodgeschoten. Men is niet op zoek naar andere verdachten.

Amerikaanse eenheid met 77 helikopters via Rotterdam naar huis

Defensie ondersteunt tot medio augustus de verplaatsing van een Amerikaanse helikopterbrigade via de Rotterdamse haven terug naar Amerika. In de Rotterdamse haven en rondom vliegbasis Eindhoven worden ongeveer 100 Nederlandse militairen ingezet om de verplaatsing in goede banen te leiden. De VS hebben Nederland om zogenaamde ‘Host Nation Support’ gevraagd bij het verplaatsen van militair materieel vanuit het Oosten van Europa naar de Rotterdamse haven om dit aldaar op een schip te laden. Het grootste deel van het materieel gaat met civiel transport over de weg naar Rotterdam. De 77 helikopters vliegen via vliegbasis Eindhoven naar Rotterdam.

Helikopterbrigade
De Amerikaanse helikopterbrigade heeft ruim 9 maanden deel uitgemaakt van de versterkte Amerikaanse aanwezigheid in Europa. De Amerikanen zijn versterkt aanwezig als reactie op de annexatie van de Krim door Rusland (2014). De helikoptereenheid trainde afgelopen periode met NAVO-partners in Oost-Europa. De brigade wordt nu afgelost en keert terug naar hun thuisbasis in de staat Georgia. De eenheid bestaat uit 77 helikopters van het type UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook en AH-64 Apache. Daarnaast verplaatst de eenheid ongeveer 1.800 voertuigen en containers terug naar huis. De helikopters vliegen op weekdagen tussen 1 tot uiterlijk 24 juli in groepjes via Eindhoven naar Rotterdam. Na aankomst worden de helikopters klaargemaakt voor zeetransport.

Rotterdamse haven
Diverse eenheden van de Nederlandse krijgsmacht worden de komende weken ingezet om de Amerikaanse troepenverplaatsing te ondersteunen. Het overslagterrein in de Rotterdamse haven wordt ‘tijdelijk militair object’ en dag en nacht bewaakt door bewapende militairen van de landmacht. Eenheden van de marine zorgen voor de veiligheid bij binnenkomst van het schip en duikers hebben vooraf de kades gecontroleerd op explosieven. De luchtmacht bemant de locatie waar de helikopters zullen landen en levert een blusvoertuig van de brandweer. Ook levert de luchtmacht twee EDD (Explosion Detection Dog) teams voor het controleren op explosieven.

Vliegbasis Eindhoven
Op vliegbasis Eindhoven staan ook militairen klaar om de operatie te ondersteunen. De 77 helikopters maken een tussenstop op de Nederlandse basis. De luchtmacht bewaakt de toestellen en voorziet hen van brandstof. Als de helikopters mechanische problemen ondervinden, kunnen zij op de vliegbasis worden gerepareerd. Hiervoor zijn ook Amerikaanse militairen aanwezig op de vliegbasis. Zij verblijven in naburige hotels.

Achter de schermen
Ook achter de schermen levert Defensie steun. De MIVD heeft een veiligheidsanalyse gemaakt. Medewerkers van het Defensie Ondersteuningscommando zorgen onder meer voor transport van het Amerikaanse personeel van en naar de diverse locaties en zorgen voor bevoorrading en eten van de Nederlandse militairen. Ook plannen en coördineren zij de verplaatsing over de weg van het Amerikaanse materieel en leveren ondersteuning voor de bewaking in de haven.

Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) en Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) adviseren over COVID-19 maatregelen en richtlijnen i.r.t. de uitvoering van de operatie. Hierbij wordt ook overlegd met betreffende veiligheidsregio’s.

Overheidsschuld loopt op tot 63 procent bbp

In de eerste raming die het kabinet in 2020 heeft gemaakt, komt het begrotingstekort aan het eind van het jaar uit op 8,7 procent van het bbp. Dat gaat om een tekort van 68 miljard euro.

De maatregelen die zijn genomen om het coronavirus onder controle te krijgen zorgen voor een flinke bijstelling. Met Prinsjesdag was de verwachting nog dat er in 2020 een overschot zou zijn van bijna 2 miljard euro. De overheidsschuld loopt op tot 63,1 procent bbp, ofwel 491 miljard euro. Minister Hoekstra van Financiën heeft deze raming naar de Tweede Kamer gestuurd.

Eerder dit jaar kon het kabinet nog geen volledige doorrekening maken omdat er nog geen macro-economische raming van het Centraal Planbureau (CPB) was. In de Voorjaarsnota zat alleen een hele grove inschatting van de schuld aan het eind van 2020, maar daar lag geen raming aan ten grondslag en de grove inschatting was niet doorgerekend.

De Rijksoverheid heeft inmiddels beter zicht op de kosten van het eerste steunpakket (over maart tot en met mei). Daarnaast weten zij nu wat er in april aan belastingen en premies is binnengekomen. En het kabinet heeft met de juniraming van het CPB een basis voor de eigen raming. In die juniraming voorziet het CPB in het basisscenario een economische krimp van 6,4 procent.

Het CPB heeft daarnaast verschillende scenario’s gemaakt omdat het op dit moment nog heel moeilijk in te schatten is hoe de economie zich de rest van het jaar zal ontwikkelen. Dit maakt de raming ook erg onzeker. Hoe hoog de staatsschuld aan het eind van het jaar daadwerkelijk zal zijn, is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en daarbuiten en de financiële en economische gevolgen hiervan.

Belastinguitstel en verschil met Voorjaarsnota
De eerste raming (een tekort van 68 miljard euro) wijkt af van de eerste grove schatting die in de Voorjaarsnota werd gemaakt (een tekort van 92 miljard euro). Dit verschil kent voornamelijk een technische verklaring.

Het grootste verschil tussen de eerdere grove schatting en de raming van nu wordt veroorzaakt door belastinguitstel. Dat gaat over de belastingen die burgers en bedrijven dit jaar niet, maar volgend jaar alsnog betalen over het boekjaar 2020. Naar verwachting wordt in totaal voor 31 miljard euro aan uitstel aangevraagd, waarvan 27 miljard euro verschuift naar latere jaren.

Van het totaal verleende bedrag aan uitstel zal echter vermoedelijk een deel niet terugkomen als gevolg van faillissementen. De omvang van dit afstel hangt in belangrijke mate af van de ontwikkeling van de restricties, de economie, en het effect van de steunmaatregelen. De huidige inschatting van het kabinet is dat tussen de 4,2 procent en 9,4 procent van de uitgestelde belasting, afhankelijk van de zwaarte van de CPB-scenario’s, niet zal worden terugbetaald en daarmee zal leiden tot afstel.

Het uitstel van belasting was volledig onderdeel van de grove optelsom tot 92 miljard euro bij de Voorjaarsnota. In de raming van nu sluit het kabinet aan bij de methodiek van de Europese Commissie, DNB en CPB. Dit betekent dat het belastinguitstel wordt toegerekend aan het relevante boekjaar. Hierdoor heeft, anders dan in de grove schatting in de Voorjaarsnota, de 27 miljard aan belastinguitstel geen effect op het saldo van 2020.

Het geld komt behoudens het risico op afstel naar verwachting in een later jaar binnen, maar omdat het over belastingen van 2020 gaat tellen die inkomsten voor het saldo toch dit jaar mee. Het uitstel van belasting is wel relevant voor de financieringsbehoefte van de overheid want als er dit jaar minder binnenkomt, dan moet dat voor dit jaar wel worden gefinancierd.

Belastingen en premies
Met de informatie die er nu is, is de inschatting dat er bijna 30 miljard euro minder binnenkomt aan belastingen en premies dan er op Prinsjesdag 2019 werd ingeschat. Niet 305,5 miljard euro, maar 275,7 miljard. Dit komt voor een groot deel doordat er minder belasting en premie wordt betaald omdat mensen minder kopen en bedrijven minder verkopen. Een ander deel komt door maatregelen zoals de mogelijkheid om het betalen van belasting uit te stellen en bijvoorbeeld de belastingvrijstelling op mondkapje en medische hulpmiddelen.

Uitgaven
Zoals het er nu naar uit ziet geeft het kabinet dit jaar bijna 39 miljard euro meer uit dan op Prinsjesdag 2019 voorzien. Die stijging is vooral te danken aan de noodmaatregelen, zoals de bijdrage aan de loonsom voor bedrijven met een forse omzetdaling door de beperkende maatregelen tegen corona.

Ook de uitgaven aan WW en bijstand vallen hoger uit door de gevolgen van het coronavirus. De plafondrelevante uitgaven over 2020 stijgen daardoor tot 341 miljard euro. 

Garanties
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat ondernemers niet verder kunnen door de onzekerheid die het coronavirus met zich mee brengt, staat de Staat ook voor veel zaken garant. In totaal is voor ruim 33 miljard euro aan garanties afgegeven om de economie door de coronacrisis te helpen. Dat gaat over garanties voor mkb’ers en andere ondernemers, garanties in de zorgsector, de garantie aan KLM en garanties in Europees verband.

Met Prinsjesdag geeft het kabinet een nieuwe update van de inkomsten en uitgaven.

'Kepa, Onana en Cillessen mogelijk onderdeel van driehoekstransfer'

Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga staat naar verluidt in de belangstelling van Valencia. Volgens Marca wil de club uit LaLiga hem terughalen naar Spanje door middel van een huurperiode van twee seizoenen. Volgens Spaanse media kan dit een aanzet zijn tot een driehoekstransfer, waarbij Kepa bij Chelsea wordt opgevolgd door Ajax-keeper André Onana en Jasper Cillessen Valencia inruilt voor een terugkeer naar Amsterdam.

Kepa maakte in de zomer van 2018 voor tachtig miljoen euro de overstap van Athletic Club naar Chelsea. Dit seizoen verloor hij zijn vaste basisplaats onder manager Frank Lampard en geruchten gaan al langer de ronde dat the Blues uitzien naar een nieuwe sluitpost.

Valencia biedt mogelijk uitkomst, daar los Che de Spaans international zouden willen inlijven. Het is onbekend of de club uit is op een huurdeal waarin een koopoptie is opgenomen.

De berichtgeving van Marca sluit aan op een artikel van El Mundo Deportivo vorige maand, waarin Kepa als vervanger van Cillessen werd aangewezen. De Oranje-international is bezig aan zijn eerste en mogelijk ook laatste seizoen bij Valencia.

Hij wordt in verband gebracht met een transfer en aangezien Onana een vertrekwens heeft en reeds gelinkt is aan Chelsea, wordt hij gezien als logische opvolger van Kepa op Stamford Bridge.

Ajax zou naar verluidt tussen de dertig en veertig miljoen euro willen ontvangen voor de Kameroens international. Cillessen wordt gelinkt aan Ajax, al is het onbekend of de Amsterdammers daadwerkelijk werk willen maken van een rentree. Eerder deze week maakte de club al bekend dat Maarten Stekelenburg transfervrij is overgenomen van Everton.

De 25-jarige Kepa werd door Chelsea aangetrokken als vervanger van Thibaut Courtois, die op zijn beurt naar Real Madrid verkaste. De recordaankoop van Chelsea van tachtig miljoen euro maakte dit seizoen geen sterke indruk en werd in februari door Lampard vervangen door Willy Caballerco.

Kepa heeft een doorlopend contract tot medio 2025 op Stamford Bridge. Met oog op de nationale ploeg en het EK van 2021 zou hij zeker willen zijn van speelminuten en daarom open staan voor een vertrek uit Londen.

The Last of Us Part II is snelst verkopende PlayStation 4-exclusive

Via een blogpost maakt Sony PlayStation bekend dat The Last of Us Part II de snelst verkopende game is geworden op PlayStation 4. Hiermee neemt het die titel over van Spider-Man.

In drie dagen tijd is The Last of Us Part II meer dan vier miljoen keer verkocht. Spider-man was de vorige recordhouder met 3,3 miljoen in dezelfde tijdsperiode. Die nam het destijds over van God of War met 3,1 miljoen exemplaren.

Ongetwijfeld verkoopt de game nog wel een tijdje door, wie weet waar het schip uiteindelijk strandt.

COVID-19: 96 nieuwe besmettingen en 3 doden, totaal 50.005 en 6103

Tot en met 26 juni 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 50.005 COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM, dat is een toename van 96 ten opzichte van gisteren. Van deze gemelde patiënten zijn er tot nu toe 11.868 (+6) opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Er zijn sinds de vorige update 3 patiënten overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 6103 mensen overleden aan de gevolgen van het SARS-CoV-2-virus.

Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19-patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend.

Dagelijkse update stopt
Vanaf 1 juli publiceert het RIVM niet meer dagelijks de toename van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten, het aantal in het ziekenhuis opgenomen en aantal overleden COVID-19 patiënten. Hiervoor in de plaats komt een wekelijkse update op dinsdag. Op 7 juli verschijnt de eerste wekelijkse update.

Dashboard coronavirus
Een deel van de data is ook terug te vinden op het Dashboard van de Rijksoverheid Deze pagina wordt dagelijks bijgewerkt.

Gezocht: verdachten van fraude met QR-code

De politie is op zoek naar zes mannen die ervan verdacht worden door middel van fraude met een QR-code iemand te hebben bestolen. 

Vrijdagavond 13 maart 2020 omstreeks 23.15 uur worden het slachtoffer en een vriend in de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat aangesproken door twee mannen. Een van de mannen vraagt of het slachtoffer via zijn telefoon geld naar hem wil overmaken. De man zegt dat hij dit nodig heeft voor de trein en cash geld kan teruggeven.

Het slachtoffer gaat akkoord, pakt het geld aan en stopt dit in zijn jaszak. Vervolgens opent hij op zijn telefoon de telebankieren-app van zijn bank. De man zegt wat zijn bankrekening is, maar het overmaken via de app lukt niet. Hierop geeft de man aan dat hij zelf zijn rekeningnummer wil intoetsen.

Het slachtoffer houdt zijn telefoon vast en de man toetst zijn rekeningnummer in op het scherm van de telefoon. Ook nu geeft de app een fout-melding. De andere man probeert het slachtoffer waarschijnlijk af te leiden en schreeuwt dat alles goed gaat. Tijdens de transactie blijft hij tegen het slachtoffer aanpraten en schreeuwen.

Ondertussen voegen nog vier mannen zich bij het gezelschap. Twee van de mannen gaan bij het slachtoffer staan, de andere twee bij zijn vriend en knopen een gesprek met de vriend aan.

Opeens pakt de eerste man de telefoon van het slachtoffer en houdt zijn eigen telefoon tegen de telefoon van het slachtoffer aan. Het slachtoffer ziet dat de man iets scant, want op de telefoon van de man ziet hij het bekende vierkantje van een QR-code.

Terwijl de man deze handeling erg snel verricht, ziet het slachtoffer toch op zijn scherm dat de overboeking nog steeds niet gelukt is. Het slachtoffer pakt daarom zijn telefoon en geeft de man het cash geld terug. Vervolgens loopt het slachtoffer samen met zijn vriend richting het Rembrandtplein. De mannen lopen weg in de richting van de Vijzelstraat.

Later blijkt een groot geldbedrag van de rekening van het slachtoffer te zijn gehaald. De recherche doet onderzoek naar deze zaak en vermoedt dat het geld kon worden weggehaald na de eerdere handelingen van de man met de telefoon van het slachtoffer.

Signalementen verdachten
Er zijn beelden van de twee mannen die het slachtoffer en zijn vriend aanspraken samen met de andere vier mannen die er later bij kwamen. Alle zes deze personen zijn verdachten in het onderzoek, maar alleen de twee die bezig zijn geweest met het slachtoffer en zijn telefoon mogen getoond worden. Hun signalementen:
Verdachte 1 (met muts)
- Man;
- Donker getinte huidskleur;
- Bol gezicht;
- Donker haar;
- Normaal postuur;
- Leeftijd tussen 20 en 22 jaar;
- Lengte ongeveer 1.75 m;
- Hij droeg een shirt met capuchon onder een gewatteerde jack, donkere broek, witte gymschoenen en een rode pet/muts met embleem. Hij droeg donkergekleurde handschoenen.

Verdachte 2 (man met telefoon)
- Man;
- Donker getinte huidskleur;
- Langwerpig gezicht;
- Kort zwart haar;
- Zwart snorretje;
- Slank postuur;
- Leeftijd tussen 20 en 22 jaar;
- Lengte tussen 1.95 en 2.00 m.;
- Sprak goed Nederlands;
- Hij droeg een donkere jas, donkere broek, lichte schoenen en donkergekleurde handschoenen.

Informatie delen
Ondanks het feit dat de andere vier mannen geblurd moeten worden getoond, ontvangt de recherche wel graag informatie over deze mannen. Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

Radioactieve stoffen gedetecteerd in de lucht boven Noord-Europa

Op verschillende meetlocaties in Noord-Europa zijn in de eerste helft van juni zeer kleine verhogingen van kunstmatige radioactieve stoffen (radionucliden) in de lucht aangetroffen. Hierover hebben Zweedse, Noorse en Finse stralingsbeschermingsautoriteiten op hun websites gerapporteerd. Het RIVM heeft de beschikbare meetgegevens geanalyseerd en een inschatting gemaakt van de situatie.

In Noorwegen is jodium-131 en in Zweden en Finland zijn cesium-134, cesium-137, kobalt-60 en ruthenium-103 gedetecteerd. De aangetroffen hoeveelheden zijn zo laag dat er in deze landen geen invloed is geweest op het milieu of op de gezondheid van de mens.

In Nederland zijn geen kunstmatige radionucliden gedetecteerd. Het RIVM meet continu de aanwezigheid van radioactiviteit in Nederland. Het detecteren van de hele kleine hoeveelheden radionucliden waar hier sprake van is, is alleen mogelijk door zeer geavanceerde apparatuur te gebruiken. RIVM beschikt over deze meetapparatuur.

Mogelijke oorzaak en bron
De radionucliden zijn kunstmatig, dat wil zeggen dat ze door mensen gemaakt zijn. De samenstelling van de nucliden kan duiden op een beschadiging van een brandstofelement in een kernenergiecentrale.

Het RIVM heeft berekeningen gedaan om te achterhalen wat de oorsprong geweest kan zijn van de gedetecteerde radionucliden. Deze berekeningen laten zien dat de radionucliden afkomstig zijn uit de richting van West-Rusland. Een specifieke bronlocatie is niet aan te wijzen op basis van het beperkt aantal metingen.

In 2017 deed zich een vergelijkbare situatie voor: in diverse landen in Europa werd gemeld dat er radioactief ruthenium-106 in de lucht werd gevonden. Omdat er toen veel meetresultaten beschikbaar waren, kon het RIVM de oorsprong goed berekenen. De berekening kwam goed overeen met de locatie van een bestaande nucleaire faciliteit die in meerdere internationale onderzoeken was aangewezen als de meest waarschijnlijke bronlocatie.

Hier is daar daar meer te over lezen.

Trailers kijken: de bioscoopreleases van week 26

Nu de mussen van het dak vallen en de overheid bekendmaakte dat er weer mag, is het natuurlijk een goede optie om verkoeling te zoeken in een bioscoop (die overigens veelal hun aircosysteem hebben geüpgrade vanwege corona). Het is tijd om wat trailers te gaan kijken!

I Still Believe

In dit waargebeurde verhaal worden studenten Jeremy (KJ Apa) en Melissa (Britt Robertson) smoorverliefd op elkaar. Als Jeremy doorbreekt als popster lijkt het ze voor de wind te gaan, tot er bij Melissa kanker wordt geconstateerd. Samen gaan ze de moeilijke strijd aan en vinden kracht in hoop en liefde, niet alleen bij elkaar maar ook bij Jeremy’s fans. I Still Believe laat niet alleen zien hoe één liefde je leven kan veranderen, maar ook hoe één leven de wereld kan veranderen. I Still Believe is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Amerikaanse popster Jeremy Camp.

The King of Staten Island

De nieuwe film van regisseur Judd Apatow (Trainwreck, 40 Year Old Virgin) met Pete Davidson, bekend van Saturday Night Live. Een film over liefde, verlies en humor op Staten Island.

Scott (Pete Davidson) komt maar niet vooruit met z’n leven sinds zijn vader, die brandweerman was, overleed toen hij zeven jaar oud was. Nu hij inmiddels in de twintig is heeft hij nog weinig bereikt en lijkt zijn droom om een tattoo artiest te worden te hoog gegrepen. Als zijn ambitieuze jongere zusje (Maude Apatow, Euphoria) naar de universiteit gaat blijft Scott alleen achter met zijn moeder (Oscarwinnaar Marisa Tomei, The Wrestler, Spider-Man: Far From Home), die als verpleegster werkt op de Eerste Hulp. Scott brengt zijn dagen door met chillen en blowen met zijn vrienden en scharrelt met zijn jeugdvriendin Kelsey (Bel Powley). Zijn moeder krijgt een relatie met een luidruchtige brandweerman genaamd Ray (Bill Burr) waardoor Scott gedwongen wordt eindelijk zijn verdriet onder ogen te zien en stappen kan zetten om echt te gaan leven. Verder ook met Steve Buscemi als Papa, een gepensioneerde brandweerman en mentor van Scott, en Pamela Adlon (Better Things, Californication) als Gina, de ex van Ray. 


Matthias et Maxime

Matthias en Maxime maken deel uit van een hechte vriendengroep die, nu ze allen de dertig naderen, uit elkaar begint te vallen. Maxime, wiens leven een stuk minder soepel verlopen is dan dat van de ambitieuze advocaat Matthias, besluit zijn geluk te gaan zoeken in Australië. In de dagen voor zijn vertrek komen er echter onverwachte emoties boven als ze tijdens een feest worden gestrikt voor een kusscène in een project van een filmstudent. De kus wekt gevoelens op waar ze zich geen raad mee weten en veroorzaakt een dramatische kloof tussen de vrienden als gevolg. Om verder te kunnen gaan, zullen ze moeten beslissen wat ze van elkaar én voor zichzelf in het leven willen. De nieuwe film van Xavier Dolan. 

La Bonne Épouse

Een kleurrijke, Franse komedie met een schitterende hoofdrol van Juliette Binoche. Regisseur Martin Provost werpt in zijn film een satirische blik op thema's die wereldwijd gekend en nog altijd bevochten worden.

Samen met haar echtgenoot runt Paulette van der Beck in de jaren 60 een traditionele huishoudschool in de Elzas. Wanneer plotseling haar man overlijdt, ontdekt ze tot haar schrik dat de school zo goed als failliet is. Ondertussen barsten er in Frankrijk protesten uit tegen de conservatieve maatschappij. Als Paulette merkt dat haar leerlingen steeds meer voelen voor de vrouwenemancipatie, en helemaal niets voor een leven als perfecte huisvrouw, begint bij haar ook de twijfel toe te slaan. La Bonne Épouse is een kleurrijke, Franse komedie met een schitterende hoofdrol van Juliette Binoche. Regisseur Martin Provost (Sage Femme) werpt in zijn film een satirische blik op thema's die wereldwijd gekend en nog altijd bevochten worden.


The Wretched

Wanneer Ben, een opstandige tiener, als enige door lijkt te hebben dat zijn buurvrouw bezeten is door een eeuwenoude heks zit er niets anders op dan zelf actie te ondernemen.

Ben, een opstandige tiener, moet na de scheiding van zijn ouders de zomer doorbrengen bij zijn vader en diens vreemde buren. Het is geen topvakantie: hij wordt aan het werk gezet in de jachthaven, krijgt het aan de stok met zijn leeftijdsgenoten en moet zien te dealen met zijn vaders nieuwe vriendin. Terwijl Ben steeds minder vrienden maakt in het dorp komt hij erachter dat zijn buurvrouw bezeten is door een eeuwenoude heks. Niemand die hem meer gelooft, dus hij zal zelf actie moeten ondernemen. The Wretched is een retro-horrorfilm die doet denken aan The Lost Boys en Stranger Things.


The Shawshank Redemption

Een klassieker terug in de bioscoop! Oscar-winnaar Morgan Freeman speelt in The Shawshank Redemption Red Redding, een tot levenslang veroordeelde gevangene die precies weet hoe het er binnen de Shawshank-staatsgevangenis aan toegaat. Tim Robbinsis nieuwkomer Andy Dufresne, een stille bankier die ten onrechte is veroordeeld voor moord. Andy zit vol verrassingen, maar de grootste verrassing bewaart hij tot het laatst. The Shawshank Redemption is geregisseerd door Frank Darabont (The Walking Dead, The Mist, The Green Mile) en het scenario is gebaseerd op een kort verhaal van schrijver Stephen King. Darabont's creatieve team achter de camera bestond destijds uit onder andere de Oscar-winnende cinematograaf Roger Deakins (1917, Skyfall, Fargo), editor Richard Francis-Bruce (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, Air Force One, Se7en) en componist Thomas Newman (1917, Finding Nemo, American Beauty). De film werd genomineerd voor zeven Oscars.Rotterdam hoofdpodium voor vuurwapengeweld

De afgelopen week is Rotterdam het hoofdpodium geweest van extreem vuurwapengeweld.

Het begon met een vierde aanhouding in het onderzoek naar de voorgaande schietpartijen waarbij een 23 jarige man uit Diemen werd aangehouden. Deze man word ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de beschietingen en de explosie in de Jagthuisstraat.

In de nacht van 24 op 25 juni rond 00:20 schrok de wijk Middelland te Rotterdam op wegens harde knallen en gingen er meerdere meldingen uit naar de politie voor een schietpartij. Meerdere eenheden gingen met gezwinde spoed op weg. Om 00:50 werd het verlossende woord gegeven: het betrof geen schietpartij maar het was iemand die vuurwerk had afgestoken.

Ongeveer een half uur na het verlossende bericht gingen er wéér meldingen uit naar de politie voor een schietpartij. Dit keer was het wél raak. Een huis aan De Treek op Rotterdam Zuid was minimaal 14 keer beschoten, 12 schoten waren raak. De bewoner van de woning is ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Bij de Spinozaweg op Zuid zijn er volgens de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) twee verdachten aangehouden, de auto is meegenomen voor verder onderzoek.

In de ochtend vielen er weer schoten maar dit keer waren ze afkomstig uit een 'dienderpistool'. Op de Van Speykstraat werden er drie waarschuwingsschoten gelost omdat een man weigerde mee te werken aan zijn arrestatie en het mes wat hij vast had niet wilde laten vallen. Hierop besloot de agent om waarschuwingsschoten te lossen. Hierna werkte de man wel mee. Deze man werd al gezocht wegens een vechtpartij op de Nieuwe Binnenweg eerder op de dag.

In de middag was het wéér zover, dit keer betrof het een woning aan de Singel in Schiedam. Ook dit keer is een woning beschoten, hierbij vielen geen gewonden. 

Speelkalender bekend: Geen duels zondag 20u, JCS geschrapt, nacompetitie over enkele duels

De KNVB heeft vrijdag de speeldagenkalender voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie en Eerste Divisie bekendgemaakt. De supportersverenigingen kunnen even opgelucht ademhalen. Vooralsnog staan er geen wedstrijden gepland op zondag 20.00 uur, in tegenstelling tot eerdere berichten.

"Dit zou nog kunnen veranderen als een club die voorafgaand op donderdag in de Europa League speelt hier alsnog om vraagt, net als in het afgelopen seizoen", meldt de KNVB. Onlangs bleek dat de supporters fel tegen dit plan zijn. 

De Eredivisie begint op 12/13 september, de Eerste divisie trapt op 28/29/30 af. De exacte wedstrijdinvulling wordt in de tweede helft van juli bekendgemaakt. De KNVB heeft rekening gehouden met de coronapandemie. "Corona heeft ons geleerd dat we in een nieuwe realiteit en met nieuwe onzekerheden leven. Ook bij onverwachte onderbrekingen willen we de competitie kunnen uitspelen. Hiervoor hebben we extra momenten ingebouwd waarop wedstrijden kunnen worden ingehaald", aldus Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal.

"We hebben bovendien de mogelijkheid gecreëerd om uit te kunnen wijken naar andere regio's in Nederland, mochten ergens regionale beperkingen gelden. Verder stonden vooral de wensen van de clubs en de zendgemachtigden centraal bij het opstellen van de nieuwe speeldagenkalender.'

De Eredivisie houdt komend seizoen bijvoorbeeld een winterstop, maar zijn er in de eerste competitiehelft wedstrijden (of zelfs hele speelrondes) afgelast, dan worden die tijdens de winterbreak (23 december t/m 8 januari) ingehaald. 27/28 december is één van de mogelijke uitwijkdata. Een belangrijke verandering is dat de duels in de nacompetitie nog maar over een enkele wedstrijd gaan. Zowel de strijd om het laatste Europese ticket, als promotie/degradatie gaan over één duel. Ook het duel om de Johan Cruijffschaal is geschrapt. 

In de eredivisie wordt komend seizoen voornamelijk op zaterdag en zondag gespeeld. Op verzoek van de clubs en van tv-zender FOX Sports is dit op zaterdagen om 18.45 uur, 20.00 uur en 21.00 uur. Mogelijk wordt ook 16.30 uur op zaterdag nog een optie. Op zondag blijven de aftraptijden dezelfde als nu: 12.15 uur, 14.30 uur en 16.45 uur. Zondagavond 20.00 uur wordt géén vast tijdstip. "We richten de kalender in op basis van alle wensen van betrokken partijen. En deze wens had niet voldoende draagvlak", zegt Bluyssen daarover. Wel kan een club die op donderdagavond in de Europa League speelt aanvragen zijn competitieduel daarna op zondag 20.00 uur af te werken. Dat kon afgelopen seizoen ook.

Voor alle details klik hier

Staat niet verplicht IS-kinderen te repatriëren vanuit Syrië

De uitspraak van het gerechtshof dat de Nederlandse Staat een aantal vrouwelijke IS-uitreizigers en hun kinderen niet hoeft te repatriëren vanuit opvangkampen in Syrië, en zich daarvoor ook niet in te spannen, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De zaak
Het gaat in deze zaak over de vraag of de Nederlandse Staat verplicht is de vrouwen en de kinderen vanuit (opvang)kampen in Noord-Syrië naar Nederland te halen, dan wel om zich daarvoor zoveel mogelijk in te spannen.

De vrouwen zijn vanuit Nederland afgereisd naar het gebied waar de ‘Islamitische Staat’ de feitelijke macht had. De kinderen zijn door de vrouwen vanuit Nederland meegenomen of ter plaatse geboren. De vrouwen en de kinderen worden vastgehouden in opvangkampen in Noord-Syrië. In deze opvangkampen verkeren de vrouwen en de kinderen in erbarmelijke omstandigheden. De vrouwen en de kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit of stellen om een andere reden een bijzondere band met Nederland te hebben.

De vrouwen en de kinderen eisen dat de rechter de Nederlandse Staat opdraagt hen, of een aantal van hen, zo snel mogelijk naar Nederland te halen, of zich daarvoor zoveel mogelijk in te spannen. Het gerechtshof heeft de eisen van de vrouwen en kinderen afgewezen. Tegen die uitspraak hebben de vrouwen beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Advies advocaat-generaal bij de Hoge Raad
De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft eerder dit jaar de Hoge Raad geadviseerd het cassatieberoep van de vrouwen te verwerpen en daarmee de beslissing van het hof in stand te laten.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat het cassatieberoep van de vrouwen en de kinderen niet slaagt. Dat betekent dat de uitspraak van het hof in stand blijft.

De vrouwen en de kinderen hebben in de eerste plaats aangevoerd dat de Staat hun mensenrechten schendt. Volgens de Hoge Raad kunnen de vrouwen en de kinderen zich tegen de Nederlandse Staat echter niet direct beroepen op mensenrechtenverdragen. De vrouwen en de kinderen bevinden zich namelijk buiten Nederlands grondgebied. Er zijn ook geen bijzondere omstandigheden die maken dat uit de mensenrechtenverdragen verantwoordelijkheid van Nederland voor de vrouwen en de kinderen voortvloeit.

In de tweede plaats hebben de vrouwen en de kinderen gesteld dat de Staat onrechtmatig handelt door hen niet te repatriëren. De Hoge Raad stelt voorop dat de Staat een bijzondere verantwoordelijkheid heeft tegenover in ieder geval personen met de Nederlandse nationaliteit. Als de mensenrechten van deze personen worden geschonden of dreigen te worden geschonden, brengt deze bijzondere verantwoordelijkheid mee dat de Staat moet beoordelen of hij zich kan en moet inspannen om deze schending te beëindigen of om de dreigende schending af te wenden. Naarmate de belangen die in het geding zijn zwaarder wegen, zal van de Staat meer mogen worden verwacht.

De vorderingen van de vrouwen en de kinderen houden nauw verband met vragen van (nationale) veiligheid en buitenlands beleid. De rechter moet zich terughoudend opstellen met betrekking tot de door de Staat gemaakte afwegingen. Omdat er fundamentele belangen van de vrouwen en de kinderen in het geding zijn, moet de rechter beoordelen of de Staat ondanks de zwaarwegende belangen van de vrouwen en de kinderen in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen hen niet te repatriëren en zich daarvoor ook niet in te spannen.

De Staat heeft als grond om de vrouwen en de kinderen niet naar Nederland te halen aangevoerd:

- de nationale veiligheid in Nederland en andere Schengenlanden, die in gevaar zou komen wanneer de uitgereisde vrouwen naar Nederland terugkeren,

- de veiligheidsrisico’s die Nederlandse ambtenaren en andere partijen lopen bij het ophalen van de vrouwen en kinderen in Noord-Syrië en 

- de internationale betrekkingen, die beïnvloed kunnen worden door de contacten die nodig zijn om aan de vordering van de vrouwen en de kinderen te voldoen.

Gelet op deze belangen van de Staat en op de omstandigheid dat de vrouwen uit eigen beweging zijn uitgereisd naar het jihadistisch strijdgebied, mocht het gerechtshof volgens de Hoge Raad oordelen dat de Nederlandse Staat, ondanks de zwaarwegende belangen van de vrouwen en de kinderen, hen niet naar Nederland hoeft te halen en zich daarvoor ook niet hoeft in te spannen. De Staat handelt daarmee niet onrechtmatig.

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van de vrouwen en de kinderen. De uitspraak van het gerechtshof dat de Nederlandse Staat de vrouwen en hun kinderen niet hoeft te repatriëren vanuit de opvangkampen in Syrië, blijft in stand.

Stijging diagnoses gonorroe en syfilis

Het aantal mensen dat een soa-test laat doen bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) is het afgelopen jaar gelijk gebleven. Bij huisartsenpraktijken stijgt het aantal soa-testen.

Er zijn steeds minder nieuwe hiv humaan immunodeficientievirusdiagnoses bij de CSG's, maar syfilis en gonorroe nemen toe. Chlamydia blijft de meest voorkomende soa. Dit blijkt uit het soa-jaarrapport van het RIVM.

In 2019 hebben ruim 150.000 mensen zich laten testen bij de CSG’s. Dat is ongeveer net zoveel als in 2018. Bijna 1 op de 5 mensen die zich laat testen heeft ook echt een soa. Voor huisartsen, die de meeste soa-testen uitvoeren, worden cijfers uit 2018 gebruikt. In dat jaar hadden zij 335.000 soa-consulten, 8 procent meer dan in het jaar ervoor.

Chlamydia
Chlamydia is al jaren de meest voorkomende soa, vooral bij jongeren. In 2019 hadden meer dan 21.000 bezoekers van de CSG’s een chlamydia-infectie, net als in 2018. Van het totaal aantal vrouwen dat zich laat testen bij een CSG heeft 15 procent chlamydia. Van de heteroseksuele mannen is dat 18 procent. Bij mannen die seks hebben met mannen ligt het percentage al jaren rond de 10 procent. Het aantal chlamydia-diagnoses bij huisartsenpraktijken was 42.500, een stijging van 7 procent vergeleken met een jaar eerder.

Gonorroe
Ruim 8.000 bezoekers van de CSG’s hadden het afgelopen jaar gonorroe. Dat is 11 procent meer dan in 2018. Deze soa komt vooral voor bij mannen die seks hebben met mannen. Het is sinds 2015 bij deze groep de meest voorkomende soa. Ook bij huisartsenpraktijken is er een stijging van het aantal gonorroe-diagnoses: van 9.550 in 2017 naar 11.300 in 2018. Deze stijging betreft met name vrouwen jonger dan 25 jaar.

Syfilis
Het afgelopen jaar zijn er 1.430 syfilis diagnoses gesteld bij de CSG’s. Dat is bijna 17 procent meer dan in 2018. In bijna alle gevallen gaat het om mannen die seks hebben met mannen. Bij vrouwen en heteroseksuele mannen komt syfilis nauwelijks voor.

Hiv humaan immunodeficientievirus
Het aantal hiv-diagnoses bij de CSG’s is het afgelopen jaar flink gedaald met 34 procent. De CSG’s stelden 27 procent van de hiv-diagnoses; 152 bij mannen die seks hebben met mannen en 12 diagnoses bij hetero’s. Verder kregen 972 mensen met hiv voor het eerst een behandeling bij een van de Nederlandse hiv-behandelcentra. In totaal waren er vorig jaar bijna 21.000 mensen met hiv in behandeling bij zo’n centrum.

PrEP pre-expositieprofylaxe
In 2019 maakte een subsidieregeling het mogelijk dat de CSG’s het middel PrEP geven aan mensen die een hoog risico lopen op een hiv-infectie. Dit zijn voornamelijk mannen die seks hebben met mannen. PrEP wordt geslikt om een hiv-infectie te voorkomen. Eind 2019 hebben 2.800 personen hun eerste PrEP-consult via deze regeling gehad. Er kunnen maximaal 6.500 personen meedoen aan deze regeling.

Sony beloont gamers met 50.000 dollar voor bugs ontdekken

Mocht je nog wat te doen willen hebben deze zomervakantie en er nog geld mee verdienen ook. Sony heeft namelijk 50.000 dollar beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in PlayStation 4 inzichtelijk te krijgen.

Sony gaat samen HackerOne hackers aansporen om de fouten te vinden op de console zelf, maar ook PlayStation Network valt hieronder. Afhankelijk van wat ze vinden krijgen ze 100 tot 3000 dollar voor fouten in het PlayStation Network en 500 tot 50.000 dollar voor fouten in de PlayStation 4.

ps4

Het is vandaag..

Goede morgen, het is vandaag 26 juni en het is vandaag de 178e dag van het jaar en nog belangrijker, de laatste dag voor het weekend. Vandaag is het de dag ter bestrijding van drugs, Internationale dag tegen marteling en foltering en geloof het of niet, dag van de afkoeling. Het is vandaag de verjaardag van onder anderen Prinses Alexia (15), Patrick Kicken (46) en onze eigen Frontpage Koningin DJMO mag vandaag 41 kaarsjes uitblazen. Gefeliciteerd!

Dag ter bestrijding van drugsmisbruik.

Deze dag is in het leven geroepen door de VN, bij resolutie 42/112 van 7 december 1987 besloot de Algemene Vergadering om 26 juni te vieren als de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik. Landen werken altijd al samen om drugs te weren, vandaag werken ze een stapje harder. Het thema van de Internationale dag tegen drugsmisbruik en illegale handel in 2020 "Betere kennis voor betere zorg" benadrukt de noodzaak om het begrip van het wereldwijde drugsprobleem te verbeteren en hoe betere kennis op zijn beurt meer internationale samenwerking zal bevorderen om de gevolgen voor de gezondheid tegen te gaan.


Dag tegen marteling en foltering.

Dit komt helaas nog voor in derdewereldlanden maar ook in bijvoorbeeld in Guantanamo Bay om bekentenissen te krijgen of als pure straf. Ook in het Midden-oosten komt dit nog altijd voor. Op 26 juni ieder jaar denkt de VN aan de slachtoffers ervan. Er worden de hele Dag door acties gepland om marteling en foltering tegen te gaan, en helpen zij organisaties als Amnesty International om slachtoffers te helpen.


Dag van de afkoeling.

Het wordt vandaag de warmste dag van het jaar tot nog toe maar we vieren de afkoeling. Ik denk dat deze dag met de trein reist, de afkoeling komt wat later dan gepland. Had er al iemand aan een koelkast gedacht? Want daar gaat deze dag uiteindelijk om: het koel houden van eten is essentieel voor een veilige en gezonde samenleving. Daarom is 26 juni de Internationale Dag van de Afkoeling! Wereld Afkoelingsdag, is een dag waarop we stilstaan bij hoe noodzakelijk het is om eten te kunnen afkoelen. Daardoor kunnen we ons voedsel langer goed en veilig houden, en dat zorgt ervoor dat we genoeg eten in huis kunnen halen om ons niet meer druk te hoeven maken om onze honger of portemonnee.

Warmte op de dag van afkoeling. (Foto: Pixabay)
Warmte op de dag van afkoeling. (Foto: Pixabay)

Meer leefgebied voor moerasvogels in Groot Mijdrecht Noord-Oost

In Groot Mijdrecht Noord-Oost realiseert de provincie Utrecht, volgens afspraken met bewoners, drie moerasgebieden met daaromheen bloemrijk grasland. Op die manier ontstaat er een leefgebied voor bijzondere vogelsoorten zoals de lepelaar, purperreiger en de roerdomp.

Inmiddels is al 17 hectare natte natuur gerealiseerd en zijn de eerste moerasvogels gespot. De provincie Utrecht is gestart met het voorontwerp van het laatste en ook het grootste moerasgebied in Groot Mijdrecht Noord-Oost. Een gebied ter grootte van 57 hectare. Het moerasgebied wordt verbonden met het noordelijke gelegen natuurgebied Waverhoek.

Hoe gaat dit polderlandschap straks ingericht worden als moerasgebied? Het ontwerp bestaat onder andere uit het aanleggen van kades met een rietkraag, zodat vogels niet worden verstoord, het maken van een stuw voor een goed waterpeil en het realiseren van een vispassage, zodat de vissen kunnen inzwemmen. Ook worden er rondom sloten gegraven voor een droge polder, er komt een vogelkijkpunt voor liefhebbers van moerasvogels en er worden windmolentjes geplaatst om zoet water het gebied in te pompen.

Smoothie absorbeert in One Piece: Pirate Warriors 4

Bandai Namco heeft de eerste beelden van Charlotte Smoothie, de volgende DLC-personage in One Piece: Pirate Warriors 4, laten zien. Ze verschijnt deze zomer met Vinsmoke Judge en Charlotte Cracker in de DLC 'Whole Cake Island Pack'.

Smoothie is de 14e dochter van de Charlotte-familie. Ze is het enige vrouwelijke lid van de Three Sweet Commanders van de Big Mom Pirates, en is de minister van Juice van Totto Land. Haar krachten komen van het eten van de Wring-Wring Fruit, daardoor kan ze vocht uitwringen van alles wat ze aanraakt.

In de serie heeft ze nog niets noemenswaardigs gedaan, maar de ontwikkelaars zijn creatief gaan denken. Smoothie gebruikt de kracht van de Wring-Wring Fruit om vocht op te nemen en vervolgens naar de vijanden om haar heen te gooien. Het absorberen van vocht kan ook specifieke aanvallen versterken. Ze kan ook van vorm veranderen in een reus door een grote hoeveelheid vloeistof op te nemen. In haar gigantische vorm hebben haar aanvallen een breder bereik.

One Piece: Pirate Warriors 4 is nu beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One, Switch en pc.

Blizzard geeft meer details van Diablo IV

Blizzard Entertainment heeft een blog geschreven waarin we een update kunnen lezen over Diablo IV. Dit keer kijkt het team naar het ontwikkelingsproces en de status van het spel, met nieuwe in-game afbeeldingen en details.

Samenvattend: het team vertelt hoe ze omgaan met belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling terwijl ze thuiswerken en geven een update over de functies die vorig jaar voor het eerst werden onthuld op BlizzCon. Ze geven ook inzicht in hoe storytelling in Diablo IV meeslepender zal zijn door het verbeteren van NPC-interacties en -gesprekken, hoe sommige multiplayer-functies zullen werken in de open wereld, samen met een update over items en voortgang, en meer. 

 • Een nieuwe kijk op een van de vijf regio's van Sanctuary: The Dry Steppes
 • Open wereld zal een grote rol spelen in Diablo IV en Camps zijn daarop geen uitzondering. Het team bespreekt hoe deze belangrijke locaties die door vijanden worden overspoeld, door spelers kunnen worden veroverd. Eenmaal veroverd, worden kampen buitenposten met vriendelijke NPC's en een waypoint-locatie.
 • Een nieuwe kijk op enkele in-game cinematics
 • De teamfilosofie over multiplayer in de open wereld en hoe ervoor te zorgen dat de wereld van Sanctuary in Diablo IV altijd gevaarlijk aanvoelt.

In de blog lees je alle details.

Diablo IV - Pre-alpha

Steun voor KLM als gevolg van de coronacrisis

Het kabinet steunt KLM voor een bedrag van 3,4 miljard euro. De steun bestaat uit een garantiestelling voor bankleningen van maximaal 2,4 miljard euro en een directe lening door de staat van maximaal 1 miljard euro. Tevens is er met Air France-KLM afgesproken dat de eenzijdige opzegtermijn voor de hubfunctie van Schiphol, de zogenoemde staatsgaranties, wordt verlengd van negen maanden naar vijf jaar. KLM is als grootste gebruiker van Schiphol cruciaal voor de luchthaven. Met de verlenging van de opzegtermijn is er meer zekerheid voor KLM en Schiphol en dus het publieke belang van Nederland.

Het kabinet stelt voorwaarden aan de financiële steun, zoals een kostenreductie van vijftien procent bij KLM, verlaging van het aantal nachtvluchten en een actieve bijdrage aan duurzaamheid. Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de gemaakte afspraken gecontroleerd wordt, is door het kabinet een zogenoemde ‘state agent’ aangesteld om toezicht te houden op de besteding van het geld. Het steunpakket voor KLM is formeel voor goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie.

Ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hebben de Tweede Kamer vandaag hierover geïnformeerd. Het kabinet verleent deze steun vanwege het belang van KLM voor het internationale netwerk op Schiphol. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid.

Voorwaarden
Het kabinet stelt voorwaarden aan de financiële steun voor KLM. Zo wordt bij medewerkers die meer dan driemaal modaal verdienen gevraagd ten minste twintig procent van het salaris in te leveren, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Werknemers die minder verdienen wordt gevraagd een lager percentage in te leveren.

Gedurende de looptijd van de steun wordt geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, en worden er geen bonussen uitgekeerd. Het aantal nachtvluchten wordt teruggebracht van 32.000 naar 25.000. KLM committeert zich aan afname CO2-uitstoot van de luchtvaartsector met 50 procent per passagier kilometer in 2030 ten opzichte van 2005.

Verder vindt het kabinet het noodzakelijk dat moedermaatschappij Air France-KLM en beide dochtermaatschappijen KLM en Air France maatregelen nemen om kosten te verlagen door te reorganiseren.

Garantiestelling en directe lening
De leningen worden zo veel mogelijk door de markt gefinancierd. De Nederlandse staat garandeert maximaal negentig procent van het te lenen bedrag dat door 11 Nederlandse en internationale banken wordt gefinancierd.

De directe lening door de Nederlandse staat loopt tot eind 2025 en wordt in tranches verstrekt. De tranches zijn afhankelijk van de voortgang van vervulling van de voorwaarden. Pas nadat de voorwaarden naar tevredenheid van de Nederlandse staat zijn vervuld, zal een volgende tranche van de lening beschikbaar worden gesteld.

Er zijn in de afgelopen periode intensieve gesprekken gevoerd met Air France-KLM, KLM en de Franse staat over de financiële steun en de toekomst van de onderneming. Er is al veel werk verzet, maar er is desondanks nog veel werk te verrichten om ervoor te zorgen dat Air France en KLM belangrijke spelers blijven in een zwaar concurrerende luchtvaartmarkt.

Baanverlies door crisis raakt vooral mensen met een beperkt vangnet

Mensen met de grootste kans om hun werk te verliezen door de coronacrisis, hebben vaak weinig ander huishoudinkomen of spaargeld om op terug te vallen. In de gevarenzone zitten volgens het Centraal Planbureau (CPB) vooral mensen zonder vast contract in sectoren waar het aantal vacatures sterk is gedaald, zoals de horeca of detailhandel. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’ van het CPB.

De risicogroep telt relatief veel studenten, jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond, veelal met een lager inkomen. Voor veel van hen valt bij baanverlies direct een groot deel van hun huishoudinkomen weg. Daarnaast hebben zij weinig vermogen om op terug te vallen: in de laagste inkomensgroep heeft de helft van de mensen van wie het inkomen potentieel het zwaarst geraakt wordt minder dan vijfduizend euro op de spaarrekening staan.

Omdat er nog weinig gegevens zijn over wie daadwerkelijk geraakt is door de crisis op de arbeidsmarkt, heeft het CPB een risicogroep in kaart gebracht: mensen die zonder vast arbeidscontract werkzaam zijn in een beroepsgroep waar het aantal nieuwe vacatures in maart en april 2020 meer dan 20% lager was dan in dezelfde periode een jaar eerder.

FOK! Wat een weer: heet en later kans op onweer

Gegroet!

Dat was weer een warme dag gisteren. De maxima lagen tussen de 26 en 31 graden. Er was veel zon, maar er ontstonden ook wat stapelwolkjes. Die waren onschuldig van aard. Morgen zouden die wel eens wat minder lief kunnen worden...

Het was een plaknacht met minima tussen de 17 en 20 graden.

Vandaag gaat er wat veranderen. De luchtvochtigheid neemt verder toe en de stapelwolken worden groter. Dit komt ook op nadering van koelere lucht die ons zaterdag overdag pas gaat bereiken. 

In de middag neemt dan de kans op een ferme onweersbui toe. Als eerste in het zuiden. Het is nog even de vraag hoever die buien komen, mogelijk tot aan het midden. In de avond volgt er dan een uitgebreider buiengebied en die trekt dan wel van zuidwest naar noordoost over ons land. In alle gevallen kunnen dat zware buien worden met alles erop en eraan. Hagel, windstoten en veel regen. Misschien valt er her en der wel zo'n 40 mm. Voor details is het nog wat vroeg. Ik hou het in de gaten.

Verder is het morgen benauwd warm met maxima tussen de 27 en 32 graden. Het zal niet echt aangenaam zijn denk ik. Wind is er ook nauwelijks en die draait in de loop van de dag naar zuidwest.

Zaterdag is het koeler, maar nog wel warm. Er kunnen verspreid over het land een aantal fikse onweersbuien vallen. De maxima dan liggen tussen de 23 en 27 graden.

Tot ziens!  

Meer weer op FOK!

De Overijsselse Vecht (Foto: FOK!)
De Overijsselse Vecht. Prachtige foto. (Foto:FOK!)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

Herdenking 70 jaar start Korea-oorlog

Noord-Korea viel gisteren precies 70 jaar geleden Zuid-Korea aan. Daarmee begon de Korea-oorlog. Op de Oranjekazerne in Schaarsbergen stond daar een klein gezelschap bij stil. Het gingen om leden van de Koreaanse ambassade, de Defensiestaf, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en er waren officieren van 2 compagnieën.

Op de kazerne is het 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel gestationeerd. Dat draagt de naam Van Heutsz, genoemd naar het regiment dat meevocht in de Korea-oorlog. Het museum van de Vereniging Oud Korea-strijders (VOKS) is ook op de kazerne te vinden.

Bevrijding van de tirannie
Commandant van het 12 Infanteriebataljon luitenant-kolonel Guy Dolmans zei dat het regiment nu nog actief is over de hele wereld. Nederland was net bevrijd van het naziregime, maar desondanks werd direct gevraagd bij te dragen om een ander land te bevrijden van de tirannie. De Verenigde Naties besloot met UNSCR 84 om troepen naar Zuid-Korea te sturen. De oorlog had aan geallieerde kant veel slachtoffers: 400.000 Zuid-Koreanen, 35.000 Amerikanen en 3.000 soldaten uit andere landen, onder wie 123 Nederlanders.

Dankbrief
De Nederlandse bijdrage aan Korea-oorlog bestond in totaal uit 4.748 militairen van de landmacht en de marine. Het werkelijke aantal ligt eigenlijk rond de 5.300. Dat komt omdat meer dan 500 militairen voor een 2e keer naar Korea werden uitgezonden en enkele tientallen zelfs een 3e keer. Er zijn momenteel nog ongeveer 120 Koreaveteranen Dolmans las ook een dankbrief voor van de huidige Amerikaanse commandant van het United Nations Command in Zuid-Korea, Generaal Robert Abrams. De brief is gericht aan de Nederlandse veteranen.

Koreaanse ceremonie
Tijdens de herdenking legden de Koreaanse Ambassadeur Jeong Yeondoo, Dolmans en Paul Gommers (voorzitter van VOKS) kransen. Vandaag was er ook in Zuid-Korea speciale aandacht voor deze dag. Tijdens een ceremonie is er een videoboodschap van minister-president Rutte getoond. Ambassadeur Joanne Doornewaard vertegenwoordigde Nederland bij deze herdenking.

Herdenking 70 jaar start Korea-oorlog (foto:Ministerie van Defensie)
Herdenking 70 jaar start Korea-oorlog (foto:Ministerie van Defensie)

Herdenking 70 jaar start Korea-oorlog (foto:Ministerie van Defensie)
Herdenking 70 jaar start Korea-oorlog (foto:Ministerie van Defensie)

De Steam Summer Sale is live

De Steam Summer Sale is vandaag officieel van start gegaan. Velerlei titels zijn de komende tijd afgeprijsd, zoals bijvoorbeeld Doom Eternal, Jedi: Fallen Order en complete franchises van onder andere Total War en Street FighterDe sale duurt tot en met 9 juli.

Het is weer die tijd van het jaar waarin Gaben zich van zijn gulle kant laat zien, met duizenden titels in de aanbieding in de Steam store. Enkele deals die zo even in het oog springen staan hieronder, voor alle andere kortingen kun je terecht in de store zelf.

 • Doom Eternal, van €59,99 voor €29,99
 • Star Wars - Jedi: Fallen Order, van €59,99 voor €29,99
 • A Plague Tale: Innocence, van €44,99 voor €15,29
 • Shadow Tactics: Blades of the Shogun, van €39,99 voor €5,99
 • Borderlands 3, van €59,99 voor €29,99
 • Total War: Warhammer II, van €59,99 voor €20,39
 • Sekiro: Shadows Die Twice, van €59,99 voor €29,99
 • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, van €39,99 voor €19,99
 • Planet Coaster, van €37,99 voor €9,49
 • Cities: Sylines, van €27,99 voor €6,99
 • Hellblade: Senua's Sacrifice, van €29,99 voor 8,99
 • Far Cry 5, van van €59,99 voor €14,99
 • Metro Exodus, van €39,99 voor €17,99

Laatste reviews en specials
special
Random Pics van de Dag #39
review
Blu-ray: The Farewell
special
Random Pics van de Dag #38
special
Westerborkpad - In het spoor van de Jodenvervolging
review
Opnieuw duistere heerser spelen in Dungeons III: complete edition
special
Random Pics van de Dag #37
©FOK.nl e.a.