'Groot tekort aan kappers'

Er is een groot tekort aan kappers. Zelfs aan kappers in opleiding is een tekort. Steeds minder jongeren kiezen voor het beroep en dat heeft grotendeels te maken doordat ouders het kappersambt niet op waarde schatten. Jongeren kunnen veel meer verdienen met een ander beroep is de gedachte. Meer hierover bij WNL.