Walking Soldier: De MIVD; in gesprek met generaal Jan Swillens

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) levert samen met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) inlichtingen en veiligheidsinformatie.

De MIVD richt zich vooral op vredesoperaties en internationaal terrorisme. De AIVD richt zich vooral op dreigingen en risico’s voor de Nederlandse samenleving.