Reactie op Ghostbusters nogal heftig

De onnavolgbare Maddox reageert op zijn eigen manier op de nieuwe trailer van Ghostbusters. In de nieuwe film bestaat het team volledig uit mensen van de vrouwelijke persuasie en maakt slimme humor en spanning naar het lijkt plaats voor flauwe vrouwenhumor.

Veel mensen zijn dan ook woest over de nieuwe richting waarin de filmreeks is geslagen en noemen de film een verkrachting van onze jeugdherinneringen. Maddox denkt er echter het volgende over: