Samenwerking tussen FOK! en DAG

Zoals wellicht al opgevallen heeft FOK! sinds enkele dagen, naast het nieuws dat onze users of nieuwsposters zelf hebben opgezocht en herschreven en het nieuws dat we via onze ANP-nieuwsfeed aangeleverd krijgen, ook nieuws van DAG.  Dit is het resultaat van een door FOK! met DAG gesloten overeenkomst voor het gebruik van hun volledige nieuwsfeed.   Alle DAG-berichten krijgen we keurig netjes door DAG aangeleverd in een geheel verzorgde feed en uit die feed maken onze redacteuren elke dag een selectie berichten die we - geheel volgens de overeenkomst - ongewijzigd en integraal plaatsen.  
Met deze nieuwe feed proberen we een zo gevariëerd mogelijk nieuwsaanbod te leveren waarin we de belangrijke hoofdpunten uit het nieuws hebben, aangevuld met vooral veel opmerkelijk nieuws en een selectie randartikelen.

Een aantal oplettende lezers had al gezien dat wij 'lui knippen en plakken'.  Dat is dus niet het geval.  In de komende weken zullen we opnieuw een balans gaan zoeken en vinden tussen de verschillende nieuwsaanbieders en het door onze redacteuren daaruit geselecteerde nieuwsaanbod.  Op die manier hopen we jullie in de toekomst nóg meer van dienst te gaan zijn.  Het kan echter zijn dat jullie de komende dagen hier en daar wat 'oneffenheden' zullen tegenkomen in de nieuwsberichten.  Zodra iedereen gewend is aan de nieuwe situatie zullen eventuele problemen vanzelf oplossen.
Deze overeenkomst valt min of meer samen met de introductie van onze nieuwe frontpage, waarvan sinds een dag of twaalf een bètaversie valt te bekijken.