EU bespreekt militaire hulp aan Oekra´ne en sancties tegen Iran

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komen in Brussel bijeen om de militaire hulp aan Oekraïne te bespreken.

Er wordt nog gesproken over een andere tranche van 500 miljoen euro voor wapens en uitrusting. Dit zou het totale bedrag dat tot nu toe door de EU is goedgekeurd, verhogen tot 3,5 miljard euro.

In bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken zal ook het verder aanscherpen van de sancties tegen Iran worden besproken. Er is een bijeenkomst georganiseerd met meer dan 30 mensen en organisaties die betrokken zijn bij de protesten in het land.