Onderzoek naar handelen politie bij confrontatie Staphorst

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het optreden van de politie bij een confrontatie afgelopen zaterdag tussen anti-Zwarte Pietdemonstranten en hun tegenstanders in Staphorst.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wilde daar demonstreren tijdens de Sinterklaasintocht. Demonstranten en waarnemers van Amnesty International werden echter belaagd door tegenstanders. Daarop besloot de burgemeester uit veiligheidsoogpunt de demonstratie te verbieden.

Er is kritiek op de politie. Zij zou onvoldoende gedaan hebben om de groep KOZP-demonstranten en Amnesty-waarnemers te beschermen tijdens de ongeregeldheden en te zorgen dat de demonstratie kon doorgaan. Nadien klonk het verwijt dat de politie al jaren niet de neutrale positie inneemt die ze zou moeten innemen om demonstraties ordelijk te laten verlopen. Dat verwijt en de vraag naar onafhankelijk onderzoek maken dat de Inspectie JenV heeft besloten zelf onderzoek te gaan doen.

Zij verwacht dat een onderzoek dat alleen door de politie zelf wordt gedaan, onvoldoende zal bijdragen aan een gedragen objectief beeld van de feiten en omstandigheden rondom de demonstratie.

De Inspectie JenV zal binnenkort een plan van aanpak publiceren waarin zij aangeeft hoe zij het onderzoek uitvoert. Het zal in elk geval gericht zijn op de taakuitvoering door de politie bij de voorbereiding op de demonstratie(s), gedurende de confrontatie tussen demonstranten en hun belagers en daarna.

De Inspectie JenV komt hiermee terug op haar eerdere voornemen het interne politieonderzoek naar ‘Staphorst’ volledig af te wachten voordat zij zou bepalen of ze zelf nog onderzoek zou doen. Redenen hiervoor zijn het voortdurende maatschappelijke debat, de onrust die over deze kwestie is ontstaan en de gevoelde noodzaak om een objectief beeld te krijgen over de taakuitoefening door de politie.