Kabinet wil snijden in het basispakket, onzinnige zorg eruit

Als het aan zorgminister Ernst Kuipers ligt gaat er gesneden worden in het basispakket van door verzekeraars betaalde zorg. Het gaat om zorg die wetenschappelijk aantoonbaar niet voldoet aan de kwaliteitseisen of ondoelmatig is. Dit staat in het concept van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) dat in handen is van de NOS.

Volgens gezondheidseconomen leidt het concept akkoord absoluut tot een versobering van de ouderenzorg. Het schrappen van de 'onbewezen' zorg is onderdeel van een bredere strategie om de instroom van patiënten af te remmen, nu en in de toekomst. Er is immers niet voldoende personeel om de verwachte explosie aan zorgvraag af te kunnen handelen.

Het kabinet wil niet dat er in de toekomst nog meer mensen dan nu in de zorg gaan werken. Men wil voorkomen dat de zorg personeel wegkaapt voor de neus van andere sectoren. Daarnaast moet het zorgbudget binnen de perken blijven. Om de hoge werkdruk in de zorg te verminderen wil het kabinet vooral de vraag naar zorg afremmen. Het is nog onduidelijk hoe dat zal worden vormgegeven. Wel is duidelijk dat de digitalisering van zorg de werkdruk moet verlichten.

Preventie is ook belangrijk. Programma's die helpen voorkomen dat ouderen vallen moeten het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp drastisch doen verminderen. Nu worden jaarlijks 300.000 ouderen opgenomen na een valpartij. Deze opnames beslaan de helft van het totaal aantal opnames van ouderen op de SEH.