Britten 'willen af' van uitspraken Europees Hof voor de Rechten van de Mens

De Britse regering wil in de toekomst uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens terzijde kunnen schuiven.

Een wet genaamd de "Bill of Rights" zal de Britse traditie van vrijheid versterken en een dosis "gezond verstand" aan het systeem toevoegen, zei Raab, minister van Justitie. Vandaag deed de minister het voorstel hiertoe aan het parlement.

Raab heeft tot nu toe geweigerd zich terug te trekken uit de afspraken over het mensenrechtenverdrag. Wel wil hij de uitvoering en afhandeling van de bijbehorende uitspraken veranderen.

Vorige week blokkeerde een uitspraak van de rechtbank in Straatsburg de beslissing van het VK om asielzoekers van verschillende nationaliteiten naar Rwanda te sturen om daar asiel aan te vragen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is geen EU-instelling. Het behoort tot de Raad van Europa, waar ook het VK lid van is.