CIA waarschuwt voor mogelijk gebruik van kleinere kernwapens door Rusland

CIA-baas Burns vreest dat de leiding van het Kremlin onder president Poetin zo wanhopig zou kunnen worden door de militaire nederlagen in Oekraïne dat ze tactische kernwapens zullen gaan gebruiken. Tot nu toe heeft hij echter geen concrete tekenen van een dergelijke opdracht gezien.

Gezien de militaire tegenslagen voor Rusland in Oekraïne, moet de mogelijke dreiging van een Russisch gebruik van tactische atoombommen niet lichtvaardig worden opgevat, aldus CIA-chef Bill Burns. Moskou heeft dreigende taal geuit over het in gereedheid brengen van zijn kernwapens, maar tot nu toe heeft de VS hiervan weinig praktisch bewijs gezien, zoals troepenbewegingen of militaire voorbereidingen, zei het hoofd van de Amerikaanse buitenlandse inlichtingendienst aan een universiteit in de staat van Georgië.

Verwijzend naar de Russische president Vladimir Poetin, zei Burns: "Gezien de mogelijke wanhoop van president Poetin en het Russische leiderschap, gezien de militaire tegenslagen die tot nu toe zijn ervaren, kan niemand van ons de dreiging van het mogelijke gebruik van tactische of kleinere kernwapens onderschatten. Wij doen dit niet".

Onder tactische kernwapens worden kernwapens verstaan waarvan de actieradius en explosieve kracht beduidend kleiner is dan die van strategische kernwapens. Ze zouden theoretisch in gevechten kunnen worden gebruikt als een krachtig alternatief voor conventionele wapens. Met zijn beleid probeert de Amerikaanse president Joe Biden "een derde wereldoorlog te vermijden, een drempel te vermijden van waaruit ... een nucleair conflict mogelijk wordt", zei de CIA-chef.

De president maakte daarom duidelijk dat noch de VS, noch de NAVO rechtstreeks zouden ingrijpen in de oorlog in Oekraïne. De bezorgdheid in het Westen over de mogelijke kernwapenplannen van Moskou nam toe toen Poetin aan het begin van de oorlog in Oekraïne deze wapens liet instellen. Rusland rekent ook zijn atoombommen tot deze wapens.