Deur op kier voor opening nachthoreca en evenementensector met 1G-beleid

Het kabinet gaat op korte termijn in gesprek met de nachthoreca en evenementen om met 1G-beleid deze sectoren te openen. Dat zei coronaminister Ernst Kuipers vanavond in de Tweede Kamer. Als het plan doorgaat, zou dat betekenen dat clubs en festivals, op voorwaarde dat elke bezoeker getest is, weer kunnen opstarten. Zo meldt AT5.

"1G kan een duidelijke impact hebben op de reductie van de verspreiding van het virus. Het vraagt om forse inzet van mensen en middelen in een bepaalde periode, dat op op allerlei plekken al spaak loopt", zei Kuipers woensdagavond na vragen van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

Kuiken zei te begrijpen dat de inzet van 1G arbeidsintensief is, maar merkte daarbij op dat de sector al sinds de avondlockdown gesloten is en gedurende de pandemie misschien wel het hardst geraakt is. "Het kan een opening bieden. De sector wil ook hier naar kijken. Dat gesprek moet op korte termijn gaan plaatsvinden."

Effectiviteit
Vorige week publiceerde TU Delft nog een onderzoek naar de effectiviteit van 1G, 2G en 3G. Daaruit bleek al dat 1G-beleid, iedereen - ongeacht of hij of zij gevaccineerd is - testen, het meest effectief is. Het invoeren van deze maatregel op alle andere locaties behalve thuis, school en werk leidt maximaal tot een reductie van het reproductiegetal van ruim negentien procent. In de meest optimale situatie op alle andere locaties dan school en thuis tot een bijna 45 procent reductie van het reproductiegetal.

Tijdens de persconferentie dinsdagavond werd bekendgemaakt dat juist het nachtleven en de evenementen voorlopig nog in de wacht staan. De sector heeft al aangekondigd te willen gaan demonstreren, als op korte termijn geen perspectief wordt geboden.

Het nachtleven (Pixabay)
Het nachtleven (Pixabay)