Wereldbevolking toegenomen met 82 miljoen in 2021

Begin 2022 zullen er volgens de officiële telling 7.920.278.000 mensen op aarde wonen. Dit betekent dat de wereldbevolking in 2021 met ongeveer 82 miljoen mensen is gegroeid, aldus de Duitse stichting voor de wereldbevolking.

Volgens de Verenigde Naties bedraagt de stijging momenteel iets meer dan één procent per jaar. Volgens deze gegevens is de relatieve groei in de afgelopen 50 jaar bijna gehalveerd. De reden hiervoor is het lagere geboortecijfer: Wereldwijd is het gemiddelde aantal kinderen per vrouw 2,3. Als dat 0,2 punten lager zou zijn, zou de wereldbevolking niet blijven groeien.

Sterke groei in delen van Afrika
Vooral in regio's van de wereld waar veel tienerzwangerschappen voorkomen, blijft de bevolking sterk groeien. Volgens de gegevens is dit het geval in Afrika bezuiden de Sahara, waar vrouwen gemiddeld 4,7 kinderen krijgen. Als redenen worden onder meer genoemd ontoereikende seksuele voorlichting, die gewoonlijk niet aan jongeren wordt gegeven, moeilijke toegang tot moderne voorbehoedsmiddelen en patriarchale sociale structuren die hand in hand gaan met een traditionele opvatting over de rol van meisjes en vrouwen. Veel vrouwen krijgen daarom op zeer jonge leeftijd hun eerste kind en krijgen in totaal meer kinderen dan zij zouden willen, aldus de stichting.

Directeur Kreutzberg (VN) waarschuwt voor de gevolgen: Zwangerschappen van tieners gaan gepaard met zeer grote gezondheidsrisico's en hebben ernstige gevolgen voor de verdere levens van de meisjes. Veel adolescenten komen in een armoedespiraal terecht als ze op jonge leeftijd ouders worden.

Groei wereldbevolking (Pixabay)
Groei wereldbevolking (Pixabay)