Rob Jetten's motie 'Zo spoedig mogelijk corona-paspoort invoeren' aangenomen

De motie van Rob Jetten om zo spoedig mogelijk het coronapaspoort in Nederland in te voeren is van de week met 110 van de 149 stemmen aangenomen.

De motie van Jetten luidde als volgt:

"De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige maatregelen in de bestrijding van het coronavirus resulteren in forse maatschappelijke, sociale en economische schade voor vele Nederlanders; overwegende dat een alternatieve strategie van veelvuldig testen met gratis zelftesten en vaccineren ook bijdraagt aan het onderdrukken van de verspreiding van het virus;

overwegende dat onder andere Israël en Estland een bewijs hebben ontwikkeld om maatregelen te kunnen versoepelen;

verzoekt de regering, het reeds aangekondigde coronapaspoort zo spoedig als verantwoord mogelijk in te voeren en hiermee in ieder geval niet te wachten tot in de zomer, zodat mensen met een test- of vaccinatie-bewijs meer vrijheden kunnen verkrijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten"

De volgende partijen stemden voor deze motie van Jetten:
VVD 
32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
50PLUS 3

De volgende partijen stemden tegen deze motie van Jetten: 
PVV 20
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1