Overtuigende daling nog niet zichtbaar, RIVM somber gesteld

Overtuigende effecten van de lockdown van 15 december blijven vooralsnog uit. Het aantal mensen dat zich liet testen en het aantal mensen met een positieve testuitslag daalde weliswaar, maar het percentage positieve testen bleef deze week hoog.

Het kan zijn dat mensen tijdens en na de feestdagen minder geneigd waren om zich te laten testen, of dat de lockdown wel effect heeft en minder mensen klachten hebben. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was lager dan vorige week. Het aantal nieuwe intensive care opnames iets hoger.

Meldingen
In de week van 30 december tot en met 5 januari zijn 56.440 personen gemeld met een positieve coronatestuitslag. Het aantal meldingen is een daling van 16,2 procent vergeleken met de week van 23 tot en met 29 december.

Voor de tweede week op rij was het aantal mensen dat zich heeft laten testen lager dan de week daarvoor (-16 procent). Het aantal mensen dat zich afgelopen kalenderweek heeft laten testen was 368.126, een daling van ruim 70.500 testen ten opzichte van de week van 21 tot en met 27 december.

Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag bleef hoog en steeg van 13,0 naar 13,7 procent in afgelopen week.

Het aantal meldingen per hoofd van de bevolking blijft in alle veiligheidsregio’s hoog. Veiligheidsregio Twente valt daarbij op, met zowel het hoogst aantal meldingen per 100.000 inwoners als het hoogste percentage positief in de afgelopen week.

In de veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Drenthe en Friesland is het aantal meldingen per 100.000 inwoners stabiel vergeleken met de week ervoor. In de overige veiligheidsregio’s is sprake van een daling ten opzichte van een week eerder.

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal meldingen afgelopen week af ten opzichte van de week ervoor. De daling in het aantal meldingen per 100.000 is het grootst in de leeftijdsgroep 13-17 jaar. In deze leeftijdsgroep was ook de grootste daling in het aantal afgenomen testen.

Ziekenhuis- en intensive care opnames
In de week van 28 december tot en met 3 januari werden er 1.713 nieuwe mensen met COVID-19 opgenomen op de verpleegafdeling in het ziekenhuis. Een lichte afname van 179 (-9,5 procent) opnames vergeleken met de week daarvoor.

Het aantal nieuwe patiënten dat zo ziek werd dat zij moesten worden overgeplaatst naar een IC was in de week van 28 december tot en met 3 januari, 336. Dat is zo’n 10 procent hoger dan de week ervoor toen er 304 nieuwe patiënten op de IC werden gemeld.

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen
Het reproductiegetal op 18 december, dus net na de lockdown die op 15 december inging, is ten opzichte van een week daarvoor, gedaald van 1,15 naar 0,91 gebaseerd op het aantal meldingen van mensen met een positieve testuitslag. Een reproductiegetal van 0,91 betekent dat 100 mensen samen weer 91 andere mensen besmetten met het virus.

Het aantal besmettelijke personen in Nederland is licht gestegen. Op 24 december waren er ruim 172.000 coronavirus besmettelijke personen in Nederland. Dit is een stijging van 7.000 besmettelijke personen in vergelijking met de week ervoor.

Britse Coronavariant in Nederland
Op een aantal plaatsen in Nederland is de Britse coronavariant aangetroffen. Deze variant lijkt besmettelijker te zijn, maar volgens de laatste informatie is het ziekteverloop niet anders dan de variant die het meest in Nederland gevonden wordt.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam, Erasmus MC Erasmus University Medical Center en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doen onderzoek naar de Britse variant. De resultaten hiervan worden binnenkort verwacht. De bestaande maatregelen in Nederland zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, welke variant het ook is.

Houd je aan de maatregelen!
Het virus laat geen kans onbenut om zich te verspreiden. Om ervoor te zorgen dat de druk op de zorg afneemt, is en blijft het noodzakelijk om zoveel mogelijk thuis te blijven, thuis te blijven bij klachten die kunnen passen bij COVID-19 en je te laten testen.

Om de verdere verspreiding van het virus af te remmen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Blijf zo veel mogelijk thuis en heb met zo min mogelijk mensen contact. Werk thuis. Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Was vaak je handen, zeker als je ergens binnenkomt.