Weer bedreigde docent thuis na islamkritisch vraagstuk

Een docent van het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden zit thuis nadat op sociale media doodsbedreigingen zijn geuit naar aanleiding van een godsdienstles. In die les durfde de docent het aan om moslimterroristen te linken aan moslims.

Zo was één van de vragen 'hoe kunnen we ons beschermen tegen fundamentalisme', of 'hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt'. De vraag die een ieder met gezond verstand op de lippen brandt: 'waarom zijn er zoveel moslimterroristen?' mocht uiteindelijk ook niet ontbreken.

Toch was dat te gek voor een bepaald deel van de leerlingen en op sociale media voelden ze zich niet geremd om te doen wat we wisten dat ze zouden doen, namelijk dreigende taal uitslaan.

De school haalt het niet in zijn hoofd om achter de leraar te staan overigens. Sterker nog, in een brief naar de ouders besluiten zij een hartig woordje met de beste leraar te gaan spreken. "We hebben de docent gesproken en hij heeft aangegeven dat dit absoluut niet de bedoeling is geweest. In het vervolgproces zullen we met de docent in gesprek gaan om herhaling te voorkomen. Als school nemen wij afstand van enkele vragen in de schrijfopdracht tijdens een les godsdienst van deze week."

De directeur is eerder al diep door het stof gegaan voor de schandelijke manier waarop de godsdienstleraar moslimterroristen met moslims verenigde, waarschijnlijk om Franse toestanden te voorkomen. Inmiddels heeft de school veiligheidsmaatregelen genomen en de leraar zit thuis.

Openhartig discussiëren op het Visser 't Hooft Lyceum is dus blijkbaar ook niet meer mogelijk, zo blijkt uit de verklaring van de school. "Wij hebben respect voor elkaar, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid en betreuren het als mensen zich door deze opdracht gekwetst voelen. Dat is zeker niet de bedoeling geweest."