COVID-19: Nierschade door Remdesivir?

Volgens de Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA- European Medicines Agency) liepen sommige COVID-19-patiënten die met Remdesivir werden behandeld, een acute nierbeschadiging op. Er wordt nu onderzocht of Remdesivir de  veroorzaker is van de nierschade of dat het een gevolg is van het ziek worden door COVID-19.

Naar eigen zeggen onderzoekt de EMA meldingen van mogelijke nierbeschadiging door inname van het COVID-19-medicijn Remdesivir. Er zijn berichten dat sommige COVID-19-patiënten een acute nierbeschadiging opliepen na inname van het medicijn, aldus het bureau. Er wordt nu onderzocht of er een verband is tussen het gebruik van Remdesivir en het optreden van nierschade bij de patient. Het is ook mogelijk dat COVID-19 zelf de acute nierschade kan veroorzaken.

Snelle EU-goedkeuring
Op aanbeveling van de EMA had de EU-commissie Remdesivir begin juli goedgekeurd voor de behandeling van COVID-19-patiënten in een versneld proces: uitsluitend voor volwassenen en adolescenten vanaf twaalf jaar die aan longontsteking lijden als gevolg van COVID-19 en vanwege kortademigheid van zuurstof moeten worden voorzien .

Om de veiligheid van het medicijn beter te kunnen bewijzen, moet de Amerikaanse fabrikant Gilead Sciences de eindrapporten van de Remdesivir-onderzoeken voor december van dit jaar indienen bij het Europees Geneesmiddelenbureau: dit was de voorwaarde van het EMA voor snelle goedkeuring in de EU.

Ontwikkeld als een ebolamedicijn
Remdesivir is onder meer getest in het Universitair Ziekenhuis van Keulen. Het is oorspronkelijk ontwikkeld om ebola te behandelen.

Volgens studies kan Remdesivir ook de overlevingskansen verbeteren in bijzonder ernstige gevallen van COVID-19 en de tijd tot herstel van de ziekte verkorten. De VS en Japan hebben daarom  al vrijstellingen verleend voor de behandeling van COVID-19-patiënten met Remdesivir.