Veiligheid paracetamol staat niet ter discussie

Het NRC heeft donderdag een artikel gepubliceerd over vervuiling van paracetamol met para-chlooraniline (PCA). Deze stof is mogelijk kankerverwekkend.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft geconcludeerd dat de hoeveelheid PCA nooit de toegestane hoeveelheid overschrijdt. De veiligheid van het gebruik van paracetamol is niet in het geding.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft kennis genomen van het oordeel van het CBG en ziet geen noodzaak actie te ondernemen.

Direct na het verschijnen van het artikel reageerde het CBG met een uitgebreidere brief.