Het is vandaag..

Goede morgen! Doe lekker rustig aan, de meeste mensen zijn vandaag vrij want het is hemelvaartsdag. Ook is het vandaag Europese Natura2000 dag en Dag van de culturele diversiteit. 


Natura2000 dag.

Deze dag is het 28 jaar geleden dat de habitatrichtlijn alsmede het LIFE-programma werden goedgekeurd. Samen met de vogelrichtlijn de basis van het EU Natura2000-netwerk. Dit netwerk bestaat uit bijna 28.000 beschermde gebieden die hebben bijgedragen aan het unieke Europese natuurlijke erfgoed. Dit jaar staat in het teken van "jongeren en de natuur" waar men probeerd hen te inspireren om zich in te zetten voor de natuur en het herstel ervan. Door de huidige omstandigheden wordt deze dag vooral online gevierd door de hashtag #Natura2000.


Dag van de Culturele Diversiteit.

De Internationale Dag van de Culturele Diversiteit wordt ieder jaar op 21 mei door UNESCO georganiseerd. Het doel van de Dag is om de mensen de mogelijkheid te geven tijdelijk stil te staan bij het belang en het begrip van de waarden van culturele diversiteit en hoe we 'samen kunnen leven'. UNESCO promoot het vergroten van het belang tussen cultuur en ontwikkeling, en heeft daarom deze Dag uitgeroepen.


Hemelvaart.

Hemelvaart is het feest waarin we vieren dat Jezus opsteeg naar de hemel. Dat gebeurde 39 dagen na zijn wederopstanding met Pasen. Hemelvaart vindt ieder jaar op een donderdag plaats, en is eenoude katholieke feestdag. Sommigen gaan er al vroeg uit om te dauwtrappen, een gebruikelijke activiteit wat ook in deze tijden kan. Dit gebeurd voornamelijk in het Oosten des lands.


Dauw in de natuur (Foto: Pixabay)
Dauw in de natuur (Foto: Pixabay)