Mannen plegen vaker zelfmoord, januari populaire zelfmoordmaand

Het CBS heeft in opdracht van 113online voorlopige cijfers vrijgegeven van het aantal mensen dat in het eerste kwartaal van 2019 zelfmoord heeft gepleegd. Het gaat hierbij om ingezetenen van Nederland, dus mensen die op rechtmatige basis vier maanden of langer in Nederland verblijven, en derhalve zijn opgenomen in de Basis Registratie Personen (voorheen de Gemeentelijke Basis Administratie). 

Van iedere in Nederland overleden persoon vult de arts (de behandelend arts, diens waarnemer of de gemeentelijk lijkschouwer) een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring) in. Deze doodsoorzaakverklaring wordt of in een gesloten enveloppe via de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden of via een beveiligde elektronische verbinding direct digitaal naar de medisch ambtenaar van het CBS gestuurd. Bij het CBS worden de formulieren verwerkt. Dit gebeurt volledig anoniem, de naam van de overledene is bij het CBS niet bekend.

Volgens de definitie van het CBS heef een zelfmoordslachtoffer ZELF een handeling verricht met als uitdrukkelijk doel zichzelf het leven te benemen. Gevallen van euthanasie en pogingen tot zelfdoding zijn niet in de cijfers opgenomen.

In januari pleegden in totaal 165 mensen zelfmoord, waarvan 105 er man waren en 60 vrouw. In februari pleegden er 146 mensen zelfmoord, waarvan 108 er man waren en 38 vrouw. Tot slot pleegden er in maart 138 mensen zelfmoord, waarvan er 103 er man waren en 35 vrouw. Dat brengt het voorlopige totaalplaatje op 449 zelfmoorden in het eerste kwartaal. Dat komt neer op 316 mannen en 133 vrouwen. 

Daarnaast registreert het CBS ook in welke leeftijdscategorie de slachtoffers zelfmoord pleegden. In de leeftijd van 0 tot 29 jaar waren dat er in januarie 23, februari 22 en in maart 15. In de leeftijdscategorie 40 tot en met 69 jaar waren dat er in januari 98, in februari 79 en in maart 83. Tot slot in de categorie 30 tot en met 39 jaar en 70 jaar en ouder waren dat er in januari 44, in februari 45 en in maart 40. 

Mannen plegen dus vaker zelfmoord dan vrouwen, en januari lijkt een populaire maand om zelfmoord te plegen, zowel onder mannen als vrouwen. 

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl