'Kinderen worden te makkelijk in pleeggezin geplaatst'

Kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen worden te makkelijk in een pleeggezin geplaatst, daarvoor waarschuwen experts. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma De Monitor

De deskundigen maken zich grote zorgen over de hoeveelheid pleegkinderen die voortijdig weer weg moeten uit hun pleeggezin, dat is momenteel ongeveer 45%. De kinderen moeten dan weer opnieuw wennen aan een ander huis, terwijl ze al zo kwetsbaar zijn. Het probleem zit in de jeugdwet 2015, die bepaalt dat opvang in een gezin de voorkeur heeft boven een instelling.

Lector residentiele jeugdzorg Peer van der Helm zegt er dit over: "Een echt gezin voelt prettiger, maar het kan vaak niet. Voor sommige kinderen is professioneel ouderschap nodig. Denk aan kinderen met een licht verstandelijke beperking, die verwaarloosd of mishandeld zijn én hechtingsproblematiek hebben. Die kun je niet zomaar in een pleeggezin plaatsen. Pleegouders gaan eraan ten onder. Bovendien verergert zo’n negatieve ervaring het probleemgedrag van een kind en creëer je een lopende band waarbij het kind uiteindelijk alsnog in een instelling of zelfs in de gesloten jeugdzorg terecht komt, omdat geen pleeggezin hem of haar meer wil hebben"

Veel betrokkenen denken dat de keuze voor een gezin daarnaast ook een financieel motief heeft. Een plaatsing in een pleeggezin kost ongeveer 40 euro per dag, terwijl plaatsing in een gezinshuis of instelling tussen de 148 en 250 euro per dag kost. Deskundigen zijn van mening dat goedkoop uiteindelijk duurkoop wordt. "Als pleegzorg niet de juiste plek is dan is de kans dus groot dat de plaatsing voortijdig beëindigd moet worden. Dit is schadelijk voor het kind en kan de problemen verergeren. Op langere termijn is het dan dus duurder, want het kind heeft uiteindelijk meer hulp nodig en een zwaardere zorgvorm.", zegt Onderzoeker Harmke Leloux.

Ook pleegouders zijn ontevreden over de huidige gang van zaken. 60% van hen vindt dat de zorg voor pleegkinderen steeds zwaarder wordt. En bijna de helft is ontevreden over de ondersteuning en begeleiding voor pleegouders.

Jeugdzorg laat weten druk bezig te zijn om het aantal mismatches terug te dringen, maar: "Soms blijkt achteraf dat het helaas niet heeft gewerkt in een pleeggezin. Maar dat heeft niet altijd te maken met de beslissing vooraf. Helaas is de praktijk niet zo maakbaar." Ook kaatst jeugdzorg de bal terug naar de gemeenten, die zouden te weinig betalen waardoor de kwaliteit onder druk komt te staan.