10 miljoen kankerdoden in 2018

Aan het eind van dit jaar zullen ongeveer 10 miljoen mensen gestorven zijn aan de gevolgen van de ziekte kanker. De onderzoeksafdeling van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft deze cijfers woensdag gepubliceerd.

Van alle in 2018 gestorven mannen stierf één op de acht aan kanker en bij de vrouwen is één op de elf doden het gevolg van kanker. In 2018 zullen in totaal achttien miljoen nieuwe kankerpatiënten gediagnosticeerd worden. Bij de laatste meting, in 2012, lag dit aantal op ruim veertien miljoen met ruim acht miljoen doden dat jaar.


Geliefd burgemeester van der Laan droeg ook bij aan de statistieken nadat hij stierf aan longkanker (Foto: gettyimages)

De opmerkelijke groei in het aantal doden en aantal nieuwe patiënten kan worden toegeschreven aan een aantal factoren, waaronder verbeterde  sociaaleconomische omstandigheden en de daardoor steeds hoger wordende leeftijd die mensen tegenwoordig bereiken. In landen met een opkomende economie zie je vooral dat kankers veroorzaakt door bijvoorbeeld infecties afnemen en in aantal worden voorbijgestreefd door kankers die veroorzaakt worden door een bepaalde manier van leven en voedsel.

Longkanker, vooral veroorzaakt door roken, levert nog steeds de grootste bijdrage aan de beperking van de bevolkingsgroei. Dit jaar worden 1,8 miljoen doden ten gevolge van de slopende ziekte longkanker verwacht. Darmkanker staat nog steeds stabiel op nummer twee in de kankerranglijst, op de voet gevolgd door lever- en maagkanker met elk ruim 780.000 doden in 2018.

Een woordvoerder van de WHO stelt dat er nog meer nadruk moet worden gelegd op het voorkomen van kanker. Er is al veel succes behaald na het invoeren van 'stoppen met roken'-acties, regelmatige bevolkingsonderzoeken en de vaccinaties tegen het Humaan Papilloma Virus, het virus dat verantwoordelijk is voor, onder andere, baarmoederhalskanker. 

Longkanker bij vrouwen is aan een opmars bezig in vooral Nederland en Hongarije, aldus de WHO.

Wereldwijd gezien zullen meer dan de helft van alle kankerdoden voorkomen in Azië, wat ook enigszins logisch is, aangezien dit deel van de wereld ongeveer zestig procent van de mensheid huisvest. Europa draagt met twintig procent flink bij aan het aantal doden, vooral als je beseft dat de bevolking hiervan slechts negen procent van de wereldbevolking omvat. Noord- en Zuid-Amerika draagt met veertien procent relatief bescheiden bij aan de hoeveelheid kankerdoden.

Er zijn geen cijfers vrijgegeven over kanker bij kinderen.


Koningin Máxima opent het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht (Foto: gettyimages)