VS overwegen extra sancties tegen Noord-Korea

Twintig landen hebben na overleg over de crisis rondom Noord-Korea aangekondigd dat ze overwegen het land extra unilaterale sancties op te leggen die verdergaan dan de sancties uit de resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Dat laten de Verenigde Staten en Canada in een gezamenlijke verklaring na de vergadering in Vancouver weten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, benadrukte dat alle landen moeten samenwerken om te verhinderen dat schepen de huidige sancties proberen te omzeilen. Hij zei dat er opnieuw consequenties moeten volgen voor Noord-Korea als het regime nieuwe agressie tentoonspreidt.

Bij het overleg over het Noord-Koreaanse nucleaire wapenprogramma waren belangrijke landen als China en Rusland afwezig. Er is ook afgesproken om de pogingen van Noord-Korea en Zuid-Korea om tot een dialoog te komen te ondersteunen, in de hoop dat die leidt tot vermindering van de spanningen.

VS overwegen extra sancties tegen Noord-Korea
VS overwegen extra sancties tegen Noord-Korea (Foto: ANP)